کمانداران تات Tat Archer

تیر اندازی با کمان عشق و هنر و علم است.Archery is of love and art and science

آرش

 ميان ايران و توران سال ها جنگ و ستيز بود. در نبردي كه ميان افراسياب توراني و منوچهر شاه ايران در گرفت, سپاه ايران در مازندران به تنگنا افتاد. سر انجام دو سوي نبرد به آشتي در امدند و براي آن كه مرز دو كشور روشن شود و ستيز از ميان بر خيزد و جنگ از ريخت فرسايشي درآيد, پذيرفتند كه از مازندران تيري به سوي خاور پرتاب گردد, هر جا تير فرود آمد همانجا مرز ميان دو كشور باشد و هيچ يك از دو كشور از آن فراتر نروند.
در اين گفت و گو بودند كه فرشته ي زمين سپندارمذ پديدار شد و فرمان داد تا تير و كمان آورند. آرش در ميان ايرانيان بزرگ ترين كمان دار بود به نيروي بي مانندش تير را دور تر از همه پرتاب ميكرد. فرشته ي زمين به ارش گفت تا كمان بر دارد و تيري بسوي خاور پرتاب كند. آرش دانست كه پهناي سرزمين پاك آريايي به نيروي بازو و پرش تير او بسته است و بايد همه توان خود را در اين راه بگذارد.
او خود را آماده كرد, برهنه شد و بدن خود را به شاه و سپاهيان ايران نمود و گفت: ببينيد من تندرستم و هيچ كژي در وجودم نيست. ولي ميدانم كه چون تير را از كمان رها كنم همه ي نيرويم با تير از بدن بيرون خواهد شد.
آن گاه تير و كمان را برداشت و بر بلنداي كوه دماوند بر آمد و به نيروي خداداد تير را رها كرد و خود بي جان بر زمين افتاد.
هرمز, خداوند بزرگ, به فرشته ي باد فرمان داد تا تير را نگهبان باشد و از آسيب نگه دارد. تير از بامداد تا نيمروز در آسمان ميرفت و از كوه و در و دشت ميگذشت تا در كنار رود جيحون بر تنه ي درخت گردويي كه سترگ ترين درخت در گيتي بود نشست. آن جا را مرز ايران و توران جاي دادند و هر سال به ياد آن روز جشن گرفتند. گويند كه جشن تيرگان در ميان ايرانيان از اين زمان پديد آمده است.
از دیدگاه نجومی، اين جشن برابر است با بزرگترين روز سال خورشيدي و گرماي تابستان كه همان تير روز از ماه تير است. برابر با سالنماي كهن ايران و سالنماي زرتشتيان اين روز ، سيزدهم تيرماه است اما در سالنماي كنوني ايران به علت ماههاي سي و يك روزه ، جشن ، سه روز به جلو مي افتد و در روز دهم تيرماه برگزار مي شود ، كه با نيايش ، آب پاشيدن كودكان بر روي هم و هديه دادن نامزدها به يكديگر و گاه با گرفتن فال حافظ و خوردن ميوه و آجيل و خواندن سرود و پايكوبي به پايان مي رسد.
و اي كاش پدر بزگ ها و مادر بزرگ ها به جاي گفتن قصه هاي پوچ و بي مايه و تنها سرگرم كننده براي فرزندان خود داستان اسطوره هاي ايران را بگويند. هر آينه, به ديد من اين گونه داستانها كه ريشه در تاريخ كهن و اسطوره هاي ما دارد, خيلي آسان تر و بهتر براي فرزندان ما قابل دريافت است

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۷ساعت 11:29  توسط مهدی رحمانی  | 

نخستين دوره مسابقات تيراندازي با كمان در مينودشت برگزار شد

خبرگزاري فارس: اولين دوره مسابقات تيراندازي با كمان شهرستان مينودشت با هدف هم سطح سازي تيراندازان، استعداديابي بهتر و برپايي ليگ برتر و دسته يك در سطح استان انجام شد.  به گزارش خبرگزاري فارس، اين رقابت ها در مسافت 30 متر و با حضور 31 تيرانداز از هفت هيئت ورزشي شهرستان ها برگزار شد كه در پايان اين رقابت ها در بخش مردان، بهرامن از گنبد، حاجي مشهدي از گرگان، و مسعودي از آزاد شهر مقام هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنين در بخش زنان، صادقلو از آزاد شهر، بيات از گاليكش و نعيمي از راميان رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند.
داوري اين رقابت ها را جواد ملاشاهي و اكبر يحيوي بر عهده داشتند.

منبع:خبرگزاري فارس

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 20:18  توسط مهدی رحمانی  | 

آئين نامه اصلاحي مسابقات ليگ تيراندازي با کمان

Imageباشگاه هايي که در ليگ برتر سال 87-86 شرکت کرده وامکانات برگزاري جهت ميزباني را داشته باشند با تائيد کميته مسابقات فدراسيون تيروکمان مي توانند طبق مقررات در ليگ برتر شرکت نمايند .

2- مقررات فنی :
1-2 مسابقات به صورت رفت و برگشت (دوره ای) در دو گروه انجام می گيرد .
2-2 تيم های اول و دوم هر گروه به صورت ضربدری مسابقه حذفی را به شکل رفت و برگشت انجام می دهند .
1-2-2 تيم های بازنده مرحله حذفی مسابقه رده بندی را به صورت رفت و برگشت انجام می دهند .
3-2 هر باشگاه بايد زمين اختصاصی ميزبانی خود را براساس حداقل استاندارد به سازمان ليگ معرفی نمايد.
1-3-2 در صورتيکه باشگاه زمين مناسب در اختيار ندارد می تواند زمين مورد نياز خود را اجاره و به سازمان ليگ معرفی نمايد .
4-2 تعداد اعضای هر تيم حداقل 4 نفر و حداکثر 10 نفر برای هر رشته می باشد .
1-4-2 هرمربي مي تو اند بعنوان ورزشكار هم باشد.
2-4-2 هرتيم متشکل از 8 ورزشکار ، 1 مربی و 1 سرپرست می باشد .
5-2 قرارداد ورزشکاران ، مربيان و سرپرستان بايد در فدراسيون به ثبت رسيده باشد تا بعنوان بازيکن باشگاه تلقی گردد .
1-5-2 اعضای تيم بايد قبل از شروع مسابقات به کميته مسابقات معرفی گردند و کارت شرکت در مسابقات دريافت نمايند .
2-5-2 در صورتيکه تعداد نفرات هر تيم به حد نصاب 8 نفر نرسد باشگاه می تواند در خلال برگزاری مسابقات تعداد اعضای تيم را تکميل نمايد . (اسامی اضافه شده نمی توانند عضو باشگاه ديگری باشند )
3-5-2 عضو جديد هر تيم بايد حداقل يك هفته قبل از مسابقه به سازمان ليگ معرفي و كارت شركت در مسابقه اخذ نمايد.
4-5-2 در هر صورت باشگاه نمی تواند از تعداد حداکثر نفرات بيشتر ورزشکار در مسابقات ليگ شرکت دهد.

5-5-2 کليه ورزشکاران ، مربيان و سرپرستان بايد کارت بيمه ورزشی داشته باشند .
6-5-2 مربيان هر باشگاه بايد کارت مربيگری معتبر ( مورد تأييد فدراسيون) داشته باشند .
7-5-2 در صورت بروز حادثه طبيعی يا غيرطبيعی مسئوليت ورزشکار آسيب ديده بعهده مربی ، سرپرست و باشگاه می باشد .
6-2 در صورتيکه يک ورزشکار با باشگاه قرارداد داشته باشد و برای تيم يک بازی انجام داده باشد باشگاه تا نيم فصل نمی توانند برای او جايگزين داشته باشند .
1-6-2 باشگاهي كه تعداد ورزشكاران آن تكميل است تا پايان نيم فصل حق تعويض هيچ يك از آنها را ندارد.
2-6-2 اگر ليست نفرات باشگاه جای خالی داشته باشد می تواند نسبت به تکميل آن در هر زمان اقدام نمايد .
3-6-2 در صورتي كه ورزشكار در نيم فصل ( يادر طول مسابقات) آسيب ديدگي كلي داشته باشد و بنا به تشخيص كميسيون پزشكي و سازمان ليگ قادر به ادامه مسابقه نباشد مي تواند يك بازيكن جايگزين نمايد.
4-6-2 ورزشكاري كه در پايان نيم فصل به باشگاه ديگر انتقال يابد بايد از باشگاه قبلي رضايت نامه داشته باشد.
7-2 مدت قرارداد برای هر فصل يکسال می باشد که ازاول تير تا آخر خرداد ماه سال بعد معتبر می باشد.
8-2 باشگاه مجاز به نصب علائم تبليغاتی در حد مقررات بر روی البسه خود می باشد .
9-2 کليه تيمها بايد با لباس متحدالشکل در مسابقات حضور يابند .
10-2 مسابقات در دو رشته کامپوند و ريکرو در بخش بانوان و آقايان برگزار می گردد .
هر رشته بصورت مستقل برگزار مي گردد وامتيازات هررشته مختص همان رشته مي باشد .
1-10-2 مسابقات در مسافت 70 متر در هر دو رشته ريکرو وکامپوند برگزار می گردد .
2 -10-2 فيس يا هدف مسابقات به صورت استاندارد فيتا مي باشد.
3-10-2 قوانين عمومی برحسب قوانين فدراسيون جهانی برگزار می گردد .
4-10-2 قوانين اجرايي برحسب دستورالعمل فدراسيون در جهت برگزاری مسابقات منطبق برجاذبه بخش تلويزيون و ارائه آن به کميته فکر برتر فيتا تنظيم و اجراء می گردد .
5-10-2 حداقل دو end قلق قبل از مرحله مقدماتی و حذفی برگزار ميگردد .
3 - نحوه برگزاری
1-3 مسابقات در فاصله 70 متر به صورت يک راند فيتا (36 تير) ، در مرحله مقدماتی با حضور 4 ورزشکار در هر رشته برگزار می گردد که امتياز 3 نفر برتر در مجموع تيمی محاسبه می گردد .

1-1-3 به تيم برنده در مجموع امتيازات 2 امتياز فنی تعلق می گيرد .
2-1-3 در صورتي كه اعضاء حاضر در زمين مسابقه كمتر از 3 نفر باشدامتياز تيمي به آن تيم تعلق نمي گيرد ولي اجازه تيراندازي دارند.
2-3 تعداد 4 ورزشکار ( به انتخاب مربی )در مرحله حذفی بصورت رو در رو در2 راند 12 تير به مسابقه می پردازند .
1-2-3 مربی بايد 4 نفر از اعضای تيم 8 نفره خود را انتخاب و بعد از مسابقه مقدماتي در زمان استراحت ( به صورت محرمانه ) به مسئول برگزاری اعلام نمايد .
2-2-3 برطبق نظر مربيان دو تيم به صورت حذفی نفرات اول تا چهارم ليست با هم مسابقه می دهند .
3-2-3 بعد از مسابقه تيمي مربيان 5 - 15 دقيقه بنا به تشخيص برگزار كننده استراحت مي كنند.
3-3 به هر برد يک امتياز تعلق می گيرد .
1-3-3 جمع امتيازات هر مسابقه 6 امتياز می باشد .
2-3-3 امتياز هر تيم بر مبنای امتياز کسب کرده در جدول محاسبه می گردد .
3-3-3 در پايان فصل مجموع امتيازات هر تيم ، در گروه خود ، تيمهاي اول ودوم را مشخص مي نمايد .
4-3-3 در صورتيکه امتيازات دوتيم در پايان فصل مساوی باشد ، تيمی که در ديدار مستقيم خود در چهار چوب ليگ رفت و برگشت دارای امتياز بيشتری باشد برتر است .
5-3-3 در صورت تساوی امتياز مجدد در ديدار رفت و برگشت ، بالا ترين نمره مرحله مقدماتی ، تيم برنده را تعيين می نمايد .
4-3 هر تيم برمبنای قرعه کشی و جدول مسابقات موظف است رأس ساعت تعيين شده در محل مسابقه حضور يابد و عدم حضور به منزله باخت60 تلقی می گردد .
5-3 زمان تأخير جهت برگزاری مسابقه تيم ها 15 دقيقه بوده و در صورت بروز حادثه غير مترقبه تابع شرايط تعيين شده از طرف فدراسيون می باشد که بعد از تصميم گيری به اطلاع خواهد رسيد .
6-3 مسابقات نيمه نهايي بصورت ضربدري از بين دو تيم اول ودوم هر گروه برگزار مي گردد.
7-3 مسابقات نيمه نهايي بصورت رفت وبرگشت انجام مي گيرد .
8-3 در صورت تساوي در دو ديدار رفت وبرگشت در مسابقه برگشت تير طلايي ، برنده مسابقه را تعيين مي کند.
9-3 در صورت تساوي چهار نفر که در مسابقات حذفي شرکت کرده باشد هر کدام يک تير پرتاب وجمع امتياز 4 نفر تيم برنده را تعيين مي کند . در صورت تساوي مجدد اين عمل تا تعيين تيم برتر ادامه مي يابد .
مسابقات فينال ورده بندي بصورت متمرکز بنا به تشخيص سازمان ليگ وفدراسيون به جهت پخش تلويزيون برگزار مي گردد که در تهران يا يکي از مراکز استانها مي باشد .
مسابقات فينال ورده بندي بصورت يک مسابقه برگزار مي گردد.
4- داوری
1-4 در صورت انصراف از مسابقه به هر دليل باشگاه مورد نظر تا دو سال حق شرکت در ليگ را ندارد و بايد از زيرگروه در مسابقات بعد شرکت نمايد .
2-4 در صورت اختلاف و يا عدم رعايت موارد انضباطی و ... کميته انضباطی فدراسيون تصميم گيری می نمايد .
1-2-4 ورزشکاران در صورت دريافت مجموع3 کارت زرد و يا 1 کارت قرمز مسابقه بعدی خود را از دست می دهد .
2-2-4 مربيان و سرپرستان نيز مشمول طرح کميته انضباطی ( در صورت تخلف از مقررات آيين نامه ) می شوند
3-2-4 در صورت تخلف ورزشكار در يك مسابقه و دريافت 2 كارت زرد يا يك كارت قرمز هم از آن مسابقه و هم از مسابقه بعدي محروم مي گردد.
3- 4 در صورت اعتراض به موارد داوری و ... سرپرست تيم ، اعتراض خودرا کتبا به همراه مبلغ -/000/250 ريال به کميته برگزار کننده تحويل و در صورت تخلف مبلغ مورد نظر مسترد و در غير اينصورت بعنوان هزينه داوری محسوب می گردد .
4-4 گزارش داور ، ناظر مسابقه وشکايت باشگاهها در پايان مسابقه ملاک ارجاع به کميته انضباطي خواهد بود .
5-4 در صورت وجود بازيکن غير مجاز در هر باشگاه که با جعل مدارک بدون اطلاع مسئولين باشگاه انجام گرفته باشد فقط با ورزشکار برخورد مي شود وکميته انضباطي دراين خصوص تصميم گيري خواهد کرد وتا صدورحکم کميته انضباطي بازيکن مذکور نمي تواند در مسابقات شرکت کند .
6-4 در صورت اثبات اطلاع مسئولين ، مربيان وسرپرستان تيمها از حضور بازيکن غير مجاز در تيمهاي خود وعدم برخورد با او بطوري که منجر به حقوق ديگر تيمها شود هر مسابقه اي که آن بازيکن در آن حضور داشته باشد 0-6 به نفع تيم مقابل مي باشد تشخيص اين امر بعهده کميته انضباطي فدراسيون مي باشد .
5- مالی
1-5 باشگاهها بايد تعهدنامه شرکت در مسابقات مبنی بر عدم انصراف و برهم زدن نظم مسابقات را تکميل نمايند و چک يا سفته ضمانت به مبلغ -/000/000/50 ريال تحويل سازمان ليگ نمايند .

2-5 هزينه های برگزاری داوری متفرقه به مبلغ 000/000/50 ريال برآورد شده که باشگاه ها موظف به پرداخت آن می باشند .
3-5 در صورتيکه هيئتها رسما اقدام به شرکت درمسافت نمايند ، هيئتها می توانند 50% مبلغ واريزی را قبل از شروع و 50% باقيمانده را طی دو فقره چک دو ماهه پرداخت نمايند .
6- سازمان ليگ
1-6 مسابقات زير نظرسازمان ليگ برگزار می گردد .
2-6 اعضای سازمان ليگ ( 7 نفر ) عبارتند از :
- از طريق رياست فدراسيون به سازمان ليگ معرفي مي نمايند .
- مسئول کميته مسابقات : دبير سازمان ليگ
- مسئول کميته داوران و مربيان : عضو سازمان ليگ
- نماينده ورزش بانوان : عضو سازمان ليگ
- 4 نفر نماينده باشگاهها
- بازرس به انتخاب سازمان ليگ
1-2-6 چهار نفر نماينده باشگاه از طرف تيمهای حاضر در ليگ انتخاب و به مدت يکسال عضو سازمان ليگ خواهند بود .
2-2-6 اين افراد موظف هستند درکليه جلسات و تصميم گيريهای سازمان به صورت فعال شرکت نمايند.
3-6 مسئول کميته مسابقات فدراسيون ، دبير اجرايي سازمان ليگ می باشد .
4-6 در صورت بروز موارد پيش بينی نشده و يا تغيير قوانين در جهت اصلاح برگزاری ليگ با درخواست سازمان ليگ، جلسه عمومی تشکيل و با نظرات سرپرستان ( مسئولين ) باشگاههای شرکت کننده تصميم گيری خواهد شد .
5-6 مدارک مورد نياز جهت ارائه به سازمان ليگ
1-5-6 ثبت باشگاه در هيئت تير و کمان استان يا فدراسيون تير و کمان .
1-1-5-6 نام باشگاه بايد فارسی باشد و از ثبت اسامی غير معمول و لاتين خودداری نماييد .
2-5-6 تکميل فرم قرارداد .
3-5-6 کپی شناسنامه ، کارت بيمه و دو قطعه عکس 4*3 ورزشکاران و مربيان .
4-5-6 معرفی سرپرست يا نماينده تام الاختيار با امضاء بالاترين مقام باشگاه يا هيئت مربوطه .
5-5-6 فيش واريزی حق عضويت به مبلغ 000/000/50 ريال
                                                                                       رضا کيارستمی
                                                                                     رئيس سازمان ليگ
                                                                                 فدراسيون تيراندازي با کمان

منبع:سایت  فدراسيون

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 12:46  توسط مهدی رحمانی  | 

نرمش تیر و کمان

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:42  توسط مهدی رحمانی  | 

تجهيزات مربوط به برش تير

منبع:کمانداران پارسی

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:25  توسط مهدی رحمانی  | 

چشم غالب

پیدا کردن چشم غالب

به یک نقطه از درون شیار نگاه میکنیم با بستن چشم چپ نبایدتغییری در شی ای که نگاه میکنیم ایجاد شود وگر نه(در صورت ایجاد تغییر) چشم چپ غالب است --اکثرا چشم غالب چشم راست می باشد.

منبع:مجله تیروکمان

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:57  توسط مهدی رحمانی  | 

World Cup Final

World Cup Final
Lausanne (CHN) - 27 September 2008
 
NEWS - RESULTS - PHOTOS
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 23:0  توسط مهدی رحمانی  | 

آشنايي با اعداد نوشته شده بر روي بازوهاي كمان وچند عدد ديگر مربوط به طول قبضه

طول و بلنداي قبضه ها در افراد بزرگسال معمولا 23 يا 25 اينچ مي باشد و طول كمان كامل با احتساب بازو وقبضه براي 3 سايز معتبر طبق استاندارد توليد كنندگان كمان در آمريكا مي باشد یعني 66-68-70 اينچ  كمانها با اين 3 سايز به ترتيب كمان( كوتاه، متوسط و بلند) ناميده مي شوند كه در انتخاب كمان براي افراد با قدهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين اعداد و طول كمانها ارتباط مستقيم با طول دست تيراندازان دارد. توصيه   مي شود ورزشكاران و تيراندازان در انتخاب كمان خود به اين مسئله توجه داشته باشند.

طبيعي است كه اگر ورزشكاري با طول دست بلند مثلا 30 يا 31 اينچ اگر كمان 66 اينچ يا كوتاه را انتخاب نمايد به هنگام كشش دچار مشكل گشته و فشار بيش از حد و غير متعارف به بازوهاي كمان وارد خواهد شد.

رابطه اندازه قبضه با اندازه بازو:

H   23    66    40 LBS

H   25    68    38 LBS

حرف    H به معناي كلمه   Handle   يا قبضه مي باشد.

ب) اگر بازوهاي مورد نظر كه اين اعداد روي آن نوشته شده است با قبضه 23 اينچ مورد استفاده قرار گيرداين كمان 66 اينچ طول خواهد داشت و بايد از زه 66 اينچ استفاده شود كه در اين صورت مقدار نيروي بدست آمده از اين كمان برابر 40 پوند خواهد بود.( البته اين محاسبات در طول كشش 28 اينچ خواهد بود(

الف) اما اگر همين بازوهاي كمان را با قبضه 25 اينچ مورد استفاده قرار دهيم (H   25    68    38 LBS ) طول كمان 2 اينچ افزايش خواهد يافت و كمان 66 اينچ به كمان 68 اينچ تبديل خواهد شد و در ازاي همين 2 اينچ افزايش طول به مقدار 2 LBS  از ميزان قدرت و نيروي حاصله كاسته خواهد شد.

پس نتيجه مي شود در مقابل افزايش يا كاهش 2 اينچ از طول كمان مقدار 2 پوند نيروي بدست آمده افزايش يا كاهش خواهد داشت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 21:15  توسط مهدی رحمانی  | 

معرفي فعاليت هاي مجموعه ورزشی سمند

مجموعه ورزشی سمند به منظور رشد کيفي و  کمي ورزش سوار کاري و تير اندازي با کمان فعاليت خود آغاز نموده است لذا از کليه علاقه مندان جهت آموزش  براي ترم پاييز جهت ثبت نام دعوت به عمل مي آورد .

لازم به ذکر است که اين مجموعه به واحد هاي مختلف دانشگاه آزاد در زمينه واحد هاي تربيت بدني خدمات آموزشي ارائه مي نمايد.

 

براي اطلاعات بيشتر با اين شماره تماس بگيريد

۷۷۸۷۵۸۸۴

در ضمن وبلاگ اين مجموعه نيز فعاليت خود را آغاز نموده است:

http://www.samandclub.blogfa.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 20:57  توسط مهدی رحمانی  | 

يک ايراني موفق به دريافت مدرک کانديداي داوري بين المللي تيروکمان شد

Imageداوود نعمتي نيا داور بين المللي موفق به دريافت مدرک کانديداي داوري بين المللي تيروکمان از ميان 7 کشور شرکت کننده در آزمون داوري شد .

به گزارش روابط عمومي فدراسيون تيراندازي باکمان ، در آزمون داوري بين المللي تيروکمان که در کشور چين تايپه برگزار شد ، داوود نعمتي نيا به همراه نمايندگاني از کشورهاي کانادا ، فرانسه ، استراليا ، تايلند ، هندوستان و چين تايپه که کانديداي شرکت در آزمون داوري بين المللي تيروکمان بودند ، موفق به اخذ اين عنوان از سوي کميته فدراسيون جهاني ( فيتا ) شد. 

منبع:سایت فدراسیون

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 17:28  توسط مهدی رحمانی  | 

تيم ملي ريكرو به مسابقات جايزه بزرگ تير و كمان فيليپين اعزام نمي شود

بنا به تشخيص مربيان تيم ملي ريكرو تير و كمان، بازينكان اين تيم به دليل ن اآمادگي به مسابقات جايزه بزرگ آسيا در فيليپين اعزام نمي شوند.

نادر فريادشيران، دبير فدارسيون تير اندازي با كمان به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: پس از مسابقات انتخابي المپيك پكن، اردوي تيم ملي ريكرو به دنبال حضور نداشتن مريبان تيم ملي تعطيل شد و در جلسه اي كه براي مسابقات جايزه بزرگ فيليپين برگزار كرديم، مربيان كره اي تيم ملي به دليل نداشتن تمرينات مناسب، حضور ورزشكاران جديد و نداشتن بدنسازي مناسب درخواست كردند كه تيم ملي ريكرو را به مسابقات فيليپين در آبان ماه اعزام نكنيم.

وي افزود: در حال حاضر به دنبال تدوين برنامه هاي ليگ برتر هستيم و با توجه به انجام نشدن فراخوان، هنوز تيم ها براي شركت در ليگ ثبت نام نكرده اند و در فرصت به وجود آمده تا شروع ليگ، كلاس هاي مربیگري درجه دو براي ارتقا سطح مربيان را در تهران برگزار مي كنيم.

منبع:تیروکمان خوزستان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:19  توسط مهدی رحمانی  | 

تيروكمان براي المپيك لندن استارت زد

رييس فدراسيون تيروكمان از آغاز فعاليت اين فدراسيون براي المپيك 2012 لندن خبر داد.

كريم صفايي در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي برنامه‌هاي فدراسيون تيراندازي با كمان اظهاركرد: تيم ملي تيروكمان متشكل از 20 تيرانداز در رشته‌ي ريكرو كار آماده سازي خود را آغاز كرده و در رشته كامپوند نيز از امروز استارت كار زده شد. قرار است در راستاي رسيدن به حضور قوي در المپيك لندن، سالانه شش تا هشت مسابقه برون مرزي و 20 تا 24 مسابقه داخلي را در سطح قهرماني كشور برگزار كنيم.

رييس فدراسيون تيراندازي با كمان درباره‌ي تشكيل كميته‌ي انضباطي در اين فدراسيون متذكر شد: در ورزش بايد خطوطي را فرض كرد كه در چارچوب آن نظم و انضباط اعمال شود و اگر كسي تخطي كرد تنبيه شود. قطعا ورزشكاري كه خطا كند، توسط مربي تنبيه مي‌شود و در صورتي كه اين تخطي در سطح تيم باشد فدراسيون بايد به آن رسيدگي كند.

منبع:خبرگزاري دانشجويان ايران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:18  توسط مهدی رحمانی  | 

راستي و درستي

انديشه‌اجتماعی- «نيزه پارسي و كمان پارتي؛ درباره اخلاق سلحشوري در ايران باستان»  عنوان سخنراني اي‌ است كه  چهارشنبه گذشته توسط  دكتر شروين وكيلي از طرف گروه جامعه شناسي تاريخي در انجمن جامعه‌شناسي ايران ايراد شد. به‌دليل مفصل بودنِ اصل مقاله، در اينجا به نقل بخش‌هايي از آن سخنراني بسنده مي‌كنيم. دكتر وكيلي در اين سخنراني بارمز گشايي سلاح‌هايي چون نيزه و كمان،  پيوند آن را با مضمون‌هاي بنيادين انديشه باستاني ايران نشان مي‌دهد.

اگر مي‌انديشي كه چند است شمار كشورهايي كه داريوش شاه زير فرمان دارد، پس نگاره‌ها را بنگر كه اورنگ مرا بر دوش دارند. آنگاه خواهي دانست كه نيزه مرد پارسي بسي دورتر جاي رفته و بسي دورتر از پارس رزم جسته و نبرد آورده است.»

كتيبه آرامگاه داريوش در نقش رستم‌ 

با مرور شواهد به جا مانده از عصر هخامنشي، چنين نتيجه مي‌شود كه در پارس كهن، نيزه سلاح اصلي جنگاوران و جنگجويان بوده است. سربازان پارسي با نيزه‌هاي خود شناخته مي‌شده‌اند و نمادهاي نشانگر رتبه و جايگاه و مقامشان به نيزه‌هايشان مربوط شده و بر آنها الصاق مي‌شده است.

اين البته، به‌خودي خود چندان مهم نمي‌نمايد. بالاخره در هر تمدني و در مقطعي از تاريخ، در هر جامعه‌اي ابزاري و وسيله‌اي را مي‌بينيم كه رواجي بيشتر دارد، يا عنصري را در ميان وسايل نظامي مي‌بينيم كه كاربردي بيش از بقيه يافته است. از اين‌رو شايد تاكيد كردن بر رابطه نيزه با داريوش و خشايارشا و گارد جاويدان، چيزي بيش از يك مدِ زودگذر نبوده باشد؛ چيزي شبيه به رواج تصادفي نوع خاصي از لباس يا رنگ خاصي از كفش در جامعه‌اي خاص.

اما چنين مي‌نمايد كه نيزه در عصر هخامنشي مهم بوده باشد. نيزه نيز مانند بسياري چيزهاي ديگر، پديداري است از رده چيزها؛ يعني عنصري پديدارشناختي است كه از تداوم و استواري و انسجامي زياد برخوردار است. در حدي كه آن را تا پايه يك چيزِ بيروني بر مي‌كشد و جايگاهش را در مرتبه يك عنصرِ مستقل و واقعي از جهاني بيروني و عيني تثبيت مي‌كند. با اين تعبير، نيزه نوعي چيز است و در مقابل رده‌اي ديگر از پديدارها، يعني رخدادها واقع مي‌شود كه در مقابل، پديدارهايي زودگذر، موقت، پراكنده، و به همين دليل تا حدودي تفسيرپذير و نسبي و ذهني پنداشته مي‌شوند.

نيزه اما، مانند تمام چيزهاي ديگر، اين قابليت را دارد كه همچون نوعي رمز و نماد در نظامي نشانگاني عمل كند، و چنين نيز مي‌كند. يعني نيزه در نظام هستي شناختي مردمان عصر هخامنشي، چيزي بوده كه در پيوند با چيزها و رخدادهاي ديگر مفهوم مي‌يافته است. نيزه مانند هر چيز يا رخداد ديگر، عنصري نمادين است كه بخشي از رمزگان زيست جهان ايرانيان عصر هخامنشي را تشكيل مي‌داده، و گوشه‌اي از اين افقِ معنايي را براي ايشان صورتبندي و تدقيق مي‌نموده است.

در نگاه نخست، چنين مي‌نمايد كه نيزه عنصري دون پايه و فرعي از زيست جهان ايرانيان باستان بوده باشد. عنصري كه با چيزهايي مانند نماد فروهر، يا تاج، يا اورنگ شاهي، يا بدنِ شاه قابل مقايسه نيست، و به همين ترتيب از رخدادهايي مانند نوروز، يا مراسم رژه، يا جنگ‌هاي بزرگ نيز كمتر مهم بوده باشد. اما ادعاي من در اين نوشتار آن است كه بر خلاف آنچه كه در نگاه نخست به چشم مي‌رسد، نيزه عنصري مهم از نظام معنايي و رمزگان عصر هخامنشي بوده  و به ويژه با مفاهيمي مانند جنگ، قدرت، بدنِ نيرومند، و ارزش‌هاي اخلاقي پيوند مي‌خورده است. گذشته از اين، گمان مي‌كنم تبارشناسي برخي از عناصر امروزينِ رايج بر فناوري بدن و قواعد حاكم بر انضباط تن‌ها نيز در نهايت ما را به خاستگاهي مي‌رساند كه با نيزه پارسي پيوند دارد.

اگر با اين ديد رمزشناسانه به نيزه بنگريم، و با نگاهي چنين تحليلي به جايگاه و موقعيت نيزه در نهادِ ارتش، و در نظام اجتماعي هخامنشيان بنگريم، امكانِ طرح پرسش‌هايي بسيار را به دست خواهيم آورد: نيزه به راستي براي پارسيان باستان چه معنايي داشته است؟ چرا نيزه به‌عنوان اسلحه سازماني هخامنشيان برگزيده شده است؟ نيزه براي يك نيزه‌دار پارسي چه مفاهيمي را تداعي مي‌كرده است؟ نيزه با اين موقعيت و جايگاه و معنا، در چه زمينه فرهنگي و چه بافتي از باورها باليده و رشد كرده است، و در نهايت اين پرسش مهم كه تاريخ تحول مفهوم نيزه در زمينه فرهنگ ايراني چه بوده است؟

اهميت نيزه در دوران پس از هخامنشي نيز ادامه يافت. اشكانيان، با وجود آنكه كمان را ارج مي‌نهادند اما نيزه را ناديده نمي‌گرفتند. وقتي اشكانيان به دست ساسانيان از ميان رفتند، بار ديگر دودماني پارسي بر ايران حاكم شد كه خود را وارث سلسله هخامنشيان مي‌دانست. ساسانيان با اين وجود، تركيبي در ميان تمام سنت‌هاي پيش از خود به وجود آوردند؛ به اين معنا كه نيزه هخامنشي را احيا كردند، بي‌آن كه شمشير بلند و كمان پارتي را از دست بنهند. در بسياري از ديوارنگاره‌هاي سنگي، شمشيري بزرگ و اشكاني در دست شاهنشاهان ساساني ديده مي‌شود، و بشقاب‌ها و ظروفي كه شاه را در حال كمانگيري و شكار نشان دهد هم اندك نيستند.

با اين وجود، برترين لايه از طبقه ارتشتاران در ايران عصر ساساني به اسواران يا سواره نظام سنگين اسلحه نيزه‌دار مربوط مي‌شد. اين سربازان، ساز و برگي بسيار پيچيده داشتند و غرق در جوشن و زره بر اسب مي‌نشستند و اسب‌هايشان هم زرهپوش  بودند. سلاح اصلي اين سواران، نيزه‌اي بسيار بلند و سنگين بود. ساز و برگ اين سربازان نيز مانند شمشير اشكاني، تا پانصد سال بعد در جريان شبكه‌اي از وامگيري‌هاي فرهنگي تا اروپا رفت و در آنجا به شكل گيري‌ طبقه شواليه‌ها انجاميد كه از نظر لباس و تجهيزات رونوشتي دقيق از اسواران ساساني محسوب مي‌شدند.

امروز، اگر بخواهيم شكل اسواران ساساني را در ذهن مجسم كنيم، بايد به تصويري بسنده كنيم كه با تكيه بر فيلم‌هاي هاليوودي، از بقاياي اروپايي‌شان در قرون وسطا باز مانده و از مجراي رسانه‌هاي عمومي تكثير شده است.

طبقه اسواران در زمان انقراض ساسانيان و ظهور اسلام تا مدتي باقي ماندند. در تاريخ اسلام از اسلام آوردن گروهي از اساوره – كه جمع مكسر عربي اسوار است  - سخن رفته است، و بارها به شورش‌ها و عمليات جنگي ايشان اشاره رفته است. اين اساوره همان كساني بودند كه پس از پيوستن به ارتش اسلام، در فتح سرزمين‌هايي كه دشمنان سنتي ايران محسوب مي‌شدند –مانند شامِ رومي شده و بيزانس- يا قلمرو مورد ادعاي ايران بودند – مانند مصر- نقشي برجسته ايفا كردند و از آنجا كه به رسم باستاني خويش در رباط‌ها –يعني قلعه‌هايي در نزديكي مرزها- ساكن مي‌شدند، مرابطون ناميده مي‌شدند.

اشاره به اين نكته جالب است كه همين رباط‌ها نخستين خاستگاه تصوف اسلامي بود و بسياري از صوفيان اوليه در رباط‌ها ساكن بودند و حتي مانند ابراهيم ادهم در جهادها شركت كرده و در جريان كشورگشايي‌ها كشته مي‌شدند، در حدي كه در فرهنگ اسلامي، كلمه رباط به‌زودي با خانقاه و خانه درويشان و صوفيان مترادف شد. اين يكي از مسيرهايي است كه  از آيين‌هاي مهرپرستي و خراباتي –كه در ميان اسواران رواج داشت- براي تصوف ايراني و اسلامي به ارث رسيد.

‌از دوران پيش از اسلام متوني انگشت شمار و اندك از نوشتارهاي ايراني بر جا مانده است، و به اين ترتيب نمي‌توان تحليل دقيقي در مورد ارتباط مفهوم نيزه با كليدواژگان همسايه‌اش به دست داد. از اين‌رو كاوش ما در ايران پيش از اسلام، خواه ناخواه با تكيه بر تصاوير و نقوش و ديوارنگاره‌ها همراه است. اما پس از قرن دوم كه آشوب هجوم تازيان فرو نشست و بار ديگر تمدن ايراني قد راست كرد، به تدريج نشانه‌هايي از بازسازي مفهوم نيزه   و كمان و ارتباط آن با هنر جنگاوري و عناصر اخلاقي نيز آغاز شد.

در اشعار شاعران اوليه ايراني، اشاره چنداني به نيزه به چشم نمي‌خورد. با اين حال بار ديگر مفهوم نيزه و كمان و نمادشناسي مربوط به آنها، در ايران احيا شد، با اين تفاوت كه اين بار در زمينه‌اي اسلامي چنين مي‌شد.

‌به اين ترتيب، در يك جمع بندي كلي، اگر بخواهيم پرسش مركزي خود، يعني مفهوم و معناي كمان و نيزه در تاريخ فرهنگ ايراني را پي بگيريم، با اين منابع روبه‌رو هستيم: منابع پيش از اسلام، كه بيشتر تصويري و كمتر نوشتاري هستند، و منابع پس از اسلام كه عناصر نوشتاري بيشتري – به ويژه در قالب شعر- از آن به جا مانده است.

براساس اين منابع، آشكار مي‌شود كه در زمان پيش از هخامنشيان نيزه به همراه كمان سلاحي محبوب در ميان اقوام ايراني بوده است. اما در زمان هخامنشيان نيزه و در عصر اشكانيان كمان اهميتي بيشتر يافت، تا آنكه در عصر ساساني با وجود هم‌عنان نمودن اين دو سلاح، نيزه تا حدودي مركزيت قديمي خويش را بازيافت. آنگاه در زمان آشوب برخاسته از هجوم تازيان نمادپردازي مربوط به هردوي اين سلاح‌ها دچار ركود و انقراض شد، و تازه در قرن چهارم هجري بود كه برخي از عناصر معنايي متصل به اين دو تا حدودي احيا شد. با تكيه بر اين اسناد و مدارك، مي‌توان مفهوم نيزه و كمان و ارتباط آن با هنر جنگيدن و نظام اخلاقي و فلسفي ايرانيان باستان را رمزگشايي كرد.

چنانكه اشاره شد، در ميان متون عصر هخامنشي، كتيبه نقش رستم اهميتي بسزا دارد و بايد به‌عنوان بيانيه‌اي در مورد مباني نظري حكومت هخامنشيان وارسي شود. به گمان من سخناني كه در اين كتيبه آمده، چندان به اين امر كه داريوش به راستي چقدر خوب سواري مي‌كرده يا چقدر در نيزه بازي توانا بوده ارتباطي ندارد، به ويژه كه داريوش در سني بسيار زياد درگذشت و بي‌ترديد خشايارشا دست كم در ده، بيست سال آخر عمر داريوش، پيرمردي را در كنار خود مي‌ديد كه هرچند هم تنومند و قوي بوده باشد، مهم‌ترين ويژگي‌اش سواركاري و كمانگيري نبوده است.

 ‌در واقع محتواي اين كتيبه بيش از آنكه به خلق و خو و ويژگي‌هاي شخص داريوش اشاره كند، به مفهومي بسيار بنيادين در تمدن ايراني دلالت دارد، و آن مفهوم راستي است؛‌ مفهومي كه در بطن پيكربندي مجدد مفهوم سوژه در دوران داريوش قرار گرفته است.

راستي، و شيوه‌هاي رمزگذاري آن در قالب چيزها – نيزه و كمان- و رخدادها – نظم و انضباط حاكم بر بدن سرباز پارسي - شالوده بازتعريفي بنيادين در مفهوم سوژه انساني در عصر هخامنشي بودند، و اين دليلي است كه نگاشتن اين متنِ غيرعادي را بر گور داريوش ضروري ساخته است. به‌طور خلاصه، دعوي من در اين نوشتار آن است كه همزمان با شكل‌گيري تمدن هخامنشي و بازسازي نظم سياسي و اجتماعي جوامع باستاني در قالب نخستين دولت جهاني، شكل جديدي از سوژه نيز ظهور كرد، و اين منِ نوظهورِ پيروزمند، همان بود كه در قالبي رسمي و به شكلي سياسي در شكل سربازي پارسي بازنموده مي‌شد. محور مفهومي‌اي كه نظام انضباطي نوظهورِ حاكم بر اين سوژه را صورتبندي مي‌كرد، راستي بود كه به روشني از نظام ديني زرتشتي وامگيري شده بود و در زمينه انضباط ارتش پارس بياني عيني و عملياتي يافته بود، و در نهايت به بازسازي نظام اجتماعي  جهان باستان   منتهي شده بود.

راستي كه دقيقا با همين واژه – راستيه- در كتيبه‌هاي ياد شده مورد اشاره قرار گرفته، برابرنهادي است براي مفهوم اوستايي« اَشَه» كه همان راستي معنا مي‌دهد. اشه، مفهومي است كه در ايران باستان سابقه داشته است اما بر كشيده شدنش به مرتبه محوري معنايي در منظومه‌اي ديني و اخلاقي، كارِ زرتشت است. اشه در زبان اوستايي كه به ايرانيان ساكن شرق ايران زمين تعلق داشته، برابرنهادي است براي واژه سانسكريت «رتَه». رته، كه از نظر مفهومي با مفهوم «تائو»ي چيني شباهتي دارد، در وداها به‌عنوان قانون و نظم حاكم بر گيتي معرفي شده است.

رته يا اشه، آن قانون و قاعده‌اي است كه كار طبيعت و گيتي براساس آن نظم مي‌پذيرد. به اين ترتيب، رته را مي‌توان تا حدودي به معناي نظم گيتيانه، يا قوانين طبيعت، يا قواعد حاكم بر هستي در نظر گرفت. چنين مي‌نمايد كه اشه نيز ابتداي كار دقيقا به همين معنا در زبان‌هاي ايراني شرقي رواج داشته باشد. در زبان فارسي باستان، همين واژه ارته خوانده مي‌شده است كه خويشاوندي‌اش با رته سانسكريت آشكار است. به اين ترتيب در زبان‌هاي فارسي كهن، واژه «ارته» يا اشه براي اشاره به قانون و نظم حاكم بر گيتي به كار مي‌رفته است.

‌اشه، در قالب مجموعه‌اي از نمودها و رفتارها در جهان مادي تعين مي‌يابد. مهم‌ترين عنصرِ برخاسته از اشه، راستي است. يعني كسي كه به اشه پايبند است، كرداري درست و سازگار با قوانين گيتي دارد، و از اين‌رو راست كردار محسوب مي‌شود و راست مي‌گويد و از دروغ مي‌پرهيزد. اشه در واقع همچون تائو راهي است كه گيتي و مينو در آن جريان دارند، و كسي كه در امتداد اين راه باشد، و راستاي آن را در پيش بگيرد، راست است. بقيه، كه نسبت به اين راه انحرافي دارند يا در مسيري واژگونه آن حركت مي‌كنند، اسير دروغ شده‌اند و به همين دليل محكوم به شكست هستند.

‌به اين ترتيب، مفهوم اشه پيوندگاهي بوده كه نظام هستي‌شناختي و اخلاقي ايرانيان باستان را به هم متصل مي‌كرده است. آنچه در راستاي نظم حاكم بر گيتي باشد، راست و درست است، و هرچه از آن فاصله بگيرد، نادرست و اهريمني و دروغين است. به اين ترتيب، پاس داشتن اين نظم و حتي ياوري رساندن به آن، امري اخلاقي محسوب مي‌شود كه فرد را از گمراهي و نابودي مي‌رهاند.به روشني مي‌توان ديد كه چنين منظومه‌اي از مفاهيم تا چه پايه به كارِ بر ساختن نظامي انضباطي و ساختاري براي پيكربندي مجدد سوژه مي‌آيند. به ويژه  آن كه اشه به خاطر ماهيت دروني و انتخاب مدارانه‌اش، به شكلي از انضباط دروني، و بنابراين به زايش نظام‌هاي شخصيتي نيرومندِ خودمدار منتهي مي‌شود.

‌به اين ترتيب، كتيبه نقش رستم، مانند ساير كتيبه‌هاي هخامنشيان، از ديد من بدان دليل در تاريخ فرهنگ ممتاز و يگانه است كه در چارچوبي بسيار انتزاعي و بسيار سنجيده و ژرف، مفاهيمي بنيادي را كه تمدني نوساخته و نوظهور براساس آن شكل گرفته‌اند، در شيواترين و كوتاه‌ترين شكل ممكن صورتبندي مي‌كند.

اهورامزدا (مقدسِ دانا)، داد، بوم، مردم، شادي، راستي، دروغ، و مفاهيمي از اين دست، گذشته از آنكه در اين كتيبه‌ها معرفي شده‌اند، به راستي در طول تاريخ پذيرفته شده و زيربناي دستگاه فكري ايرانيان را بر مي‌ساخته‌اند. يك شاهد كوچك بر اين مدعا آن است كه تمام اين كليدواژگان در تمام بيست و پنج قرني كه از عمر تمدن ايراني در شكل كنوني‌اش مي‌گذرد، با همين معناهاي ثابت به كار گرفته مي‌شده‌اند، و همواره هم در مركز بحث‌هاي نظري و چاره‌انديشي‌هاي عملي قرار داشته‌اند.

 منبع:همشهری آنلاین
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 21:46  توسط مهدی رحمانی  | 

حضور پرسپولیس، استقلال و سپاهان در لیگ تیروکمان

 

نادر فریاد شیران از حضور تیم های پرسپولیس، استقلال و سپاهان اصفهان در دومین دوره لیگ تیراندازی با کمان ایران خبر داد.   دبیرفدراسیون تیراندازی با کمان با تاکید براینکه نواقص لیگ تیراندازی باکمان را برطرف خواهیم کرد گفت: مرحله نخست لیگ به دلیل برگزاری مسابقات جهانی، آسیایی و المپیک با وقفه های بسیاری همراه شد اما در نظر داریم دومین دوره لیگ تیراندازی با کمان را با کیفیت، نظم و انضباط بیشتری برگزارکنیم. وی با بیان اینکه به منظور فراهم شدن شرایط مناسب برای تمامی تیم های حاضر در لیگ، مسابقات منطقه ای خواهد شد افزود: در آخرین نشست هماهنگی لیگ مقرر شد تا به منظور کاستن هزینه ها و راحت شدن سفر تیم ها به شهرها، مسابقات در دو منطقه شمال و جنوب برگزار شود. همچنین با انجام سطح بندی بین تیم ها لیگ امسال در دو بخش دسته یک و دو برگزار گردد.فریاد شیران با مثبت ارزیابی کردن استقبال تیم ها از حضور در لیگ سال جاری تصریح کرد: درحال حاضر مذاکرات با تیم های مطرح پرسپولیس، استقلال و سپاهان برای شرکت در لیگ تیروکمان به مراحل نهایی و چگونگی انعقاد قرارداد با بازیکنان رسیده است. در صورت نهایی شدن این اتفاق شاهد برگزاری یک لیگ با تیم های قدرتمند خواهیم بود.وی خاطر نشان کرد: فدراسیون تیراندازی با کمان در دومین مرحله لیگ باشگاههای کشور از تیم های حاضر حق شرکت دریافت می کند. در کنار آن تصمیم داریم حتی الامکان رقابتها را در تهران برگزار نکرده و به استانها منتقل کنیم. دبیر جدید فدراسیون تیراندازی با کمان ادامه داد: ما برای داشتن یک لیگ قوی به منظور الگوسازی در فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان نیاز به تقویت امکانات، اماکن ورزشی، مربیان ، داوران و ورزشکاران داریم. فریاد شیران تاکید کرد: عمر تیروکمان درایران به چند سال بیشتر نمی رسد به همین دلیل در حال حاضر چاره ای جز استفاده ازمربیان درجه سه و دو نداریم زیرا یک مربی برای ارتقاء سطح خود نیاز به چند سال وقت و هدایت ورزشکاران دارد اما قطعا باید برای این موضوع برنامه ریزی جدی صورت گیرد تا در آینده شاهد لیگی قوی باشیم.

منبع:واحد مرکزی خبر

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:20  توسط مهدی رحمانی  | 

اولین دوره تیراندازی با کمان قهرمانی باشگاههای اروپا

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 18:56  توسط مهدی رحمانی  | 

روانشناسي قهرماني

1) داشتن هدف: پيشنهاد مي كنم قبل از هر جلسه تمرين به خود تلقين كنيد كه هدف من فقط قهرماني است و بس و يا هر كس هر هدفي داشته باشد و فقط با اين فكر  به تمرين برود مطمئن باشيد با  اين طرز تفكر نيروي شما براي انجام تمرينات چند برابر مي شود.

2) اراده : بجاي آنكه فقط آرزو كنيد قهرمان شويد تمرين و تلاش كنيد تا موفق شويد . عزم و اراده راسخ داشته باشيد وبا تلاش و تمرين به روش صحيح ، راه پيروزي را براي خود هموار كنيد .

3) اعتماد به نفس : اعتماد  مادر  موفقيت  است . اعتماد قوي به خودتان خصوصاً به تكنيك هاي خود داشته باشيد و با اعتماد به اينكه حتماً پيروز خواهيد شد تمرين كنيد . هر چه قدر نسبت به خودتان اعتماد به نفس بيشتري داشته باشيد ضريب موفقيت شما بالا مي رود .

4) برنامه ريزي : داشتن برنامه منظم و هدف دار يكي از عوامل اصل موفقيت است برنامه ريزي صحيح و اينكه چگونه از وقتي كه صرف تمرينات خود مي كنيد حداكثر استفاده را ببريد كمك زيادي به پيشرفت شما مي كند داشتن برنامه بدون كار كردن هيچ منفعتي ندارد .نویسنده: ميرفخرايي

 منبع:ورزش یزد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 12:29  توسط مهدی رحمانی  | 

بازتاب انتخاب آقای ملا حسینی در کمانداران پارسی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۷ساعت 17:18  توسط مهدی رحمانی  | 

گراد حامي مالي ورزش کشور؛فدراسيون تيراندازي با کمان

Imageرئيس فدراسيون تيراندازي با کمان به دنبال معرفي حامي مالي فدراسيون دريک سال آينده گفت: رسانه ها بايد از حضور حاميان مالي در فدراسيون هاي کوچک حمايت کنند. به گزارش روابط عمومي فدراسيون تيراندازي با کمان، کريم صفايي در نشست خبري جذب حامي مالي فدراسيون تيروکمان که در محل هتل المپيک برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در جايي که هنوز برخي از باشگاههاي مطرح فوتبال کشورمان چون استقلال و پرسپوليس موفق به جذب اسپانسر نشده اند، حضور حاميان مالي در رشته هايي که سکوهاي پائين تري دارند را بايد به فال نيک گرفت.

وي با مثبت ارزيابي کردن حضور اين حامي مالي در فدراسيون تيراندازي با کمان ادامه داد: شرکت توليدي «گراد» به مدت يک سال حامي مالي فدراسيون تيروکمان خواهد بود. تيراندازي با کمان يکي از گران ترين ورزش هاي المپيکي محسوب مي شود و قطعا حضور يک حامي مالي مي تواند درتوسعه اين رشته نقش بسزايي داشته باشد.
وي با بيان اين که خرج کردن براي ورزش کاناليزه مي شود اظهار داشت: بخش خصوصي و توليدي ايران به سمت بخش هايي از ورزش مي روند که شهرت داشته و برگشت مالي براي آنها داشته باشد. در چنين مقوله اي از رسانه ها مي خواهم که از حضور حاميان مالي در رشته هاي کوچکي مانند تيروکمان حمايت کنند.
رئيس فدراسيون تيراندازي با کمان با بيان اين که نگاه فدراسيون به اين مساله نگاه برنده به برنده است، افزود: ما در اين يکسال خدماتي را در قبال حمايت اين شرکت خصوصي در اختيار آنها قرار مي دهيم که از جمله آنها مي توان به امتياز اسپانسر پخش مستقيم مسابقات کشوري، تيم هاي ملي در داخل و خارج از کشور، بخش استعداديابي، کمانهاي توليد شده داخلي و لوح هاي فشرده آموزشي که در اختيار نهادها به ويژه آموزش وپرورش قرار مي گيرد، اشاره کرد.
حسين اصفهانيان رئيس هيئت مديره اين اسپانسر نيز در پايان گفت: تيم ما علاقه زيادي به ورزش دارد و در طي چند سال گذشته حمايت خوبي را از بسياري از رشته هاي ورزشي انجام داده است. ظرفيت هاي خوبي دررشته تيراندازي با کمان همچون حضور در المپيک، جنبه هاي اسلامي و بين المللي و حضور بانوان درميادين برون مرزي دارد که قطعا اگر رسانه هاي خبري نيز در اين راه ما را همراهي کنند فضاي فراهم شده در مدت زمان طولاني تري ادامه خواهد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۷ساعت 17:14  توسط مهدی رحمانی  | 

مجید ملا حسینی با 100 درصد آرا رئیس هئیت تیر اندازی با کمان استان قزوین شد.

با تشکیل مجمع عمومی هئیت تیراندازی با کمان استان قزوین که متشکل از ۱۷ نفر از اعضای مجمع که عبارت از :خانم کژاقنذ نمایند فدراسیون . اقای منجم مدیر کل تربیت بدنی استان قزوین.نمایند ورزشکاران.نمایند مربیان و داوران و رواسای هیئت های تیر اندازی با کمان استان(از شهرستان تاکستان  آقای پژمان رحمانی رئیس هئیت تیروکمان تاکستان شرکت کرده بودند)و....برگزار شد آقای مجید ملا حسینی با 100 درصد آرا رئیس هئیت تیر اندازی با کمان استان قزوین شد. لازم به ذکر است که دو نفر بعنوان نامزد شرکت کرده بودند.۱-  آقای مجید ملا حسینی ۲- اقای سیاهپوش (در جلسه حضور نداشتند).

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:52  توسط مهدی رحمانی  | 

Paralympic Games

Paralympic Games
Beijing (CHN) - 6-17 September 2008
Archery: 9-15 September 2008
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 17:13  توسط مهدی رحمانی  | 

ثبت نام دوره هاي مربيگري درجه 2

Imageکميته آموزش فدراسيون در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح مربيان درجه 3 اقدام به برگزاري کلاسهاي مربيگري درجه 2 تيراندازي باکمان در نيمه دوم سال جاري نمايد. لذا مربيان علاقمند وواجد شرايط مي توانند تا روز چهارشنبه مورخ 27/6/87 مدارک خود را به کميته آموزش ارسال گردد. 

شرايط شرکت در دوره مربيگري درجه 2 :

1- داشتن کارت مربيگري درجه 3

2- ارائه گواهي مبني برحداقل 3 سال تجربه وکار مربيگري فعال ( لازم به ذکر است فعاليت مربيان مي بايست در دفترچه هاي مربيگري درج شده باشد ).

از واجدين شرايط قبل از شروع دوره آزمون بعمل مي آيد وکسب نمره قبولي ، ملاک حضور در کلاسهاي فوق الذکر مي باشد.

منبع:سایت فدراسیون

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 13:9  توسط مهدی رحمانی  | 

امروز انتخاب رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قزوین

 

امروز راس ساعت ۱۷ در اداره کل تربیت بدنی استان مجمع عمومی تیراندازی با کمان استان جهت انتخاب رئیس هیئت تیرو کمان استان برگزار می شود از مهمترین گزینه های  این پست می توان از رئیس هیئت قبلی جناب آقای مجید ملا حسینی نام برد.ایشان از بدو تاسیس هیئت فعالیت خود را در این رشته شروع کرده اند.از شهرستان تاکستان جناب آقای پژمان رحمانی به عنوان رئیس هئیت تیراتدازی با کمان تاکستان شرکت خواهند کرد. 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:56  توسط مهدی رحمانی  | 

Nocking Point

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:21  توسط مهدی رحمانی  | 

نتیجه مسابقه فیلد

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:18  توسط مهدی رحمانی  | 

PICTURE OF DAY 6 Final field at St Fagans National History Museum

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:4  توسط مهدی رحمانی  | 

PICTURE OF DAY 5 Team Ceremonies took place at the end of the day

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 18:20  توسط مهدی رحمانی  | 

"گراد"، اسپانسر جديد فدراسيون تير و كمان

فدراسيون تير و كمان، كارخانه توليدي "گراد" را به عنوان اسپانسر يك سال آينده اين فدراسيون معرفي كرد.

كريم صفائي، رئيس فدراسيون تير و كمان به خبرنگار باشگاه خبرنگاران در اين باره گفت: حمايت مالي از ورزشي كه كمترين نگاه هاي جامعه را به خود معطوف مي کند، نوعي خير رساندن به جامعه ورزشي است، در شرايطي كه بهترين باشگاه هاي فوتبال كشور پرسپوليس و استقلال با هيچ اسپانسري قرار دارد نبسته اند، براي فدراسيون تير و كمان افتخار بزرگي است چرا كه به تدريج خرج كردن براي ورزش چندان مورد استقبال قرار نمي گيرد و توليدي ها به سمت جايي مي روند كه شهرت و برگشت مالي مناسب دارد.

وي از "گراد" به خاطر حمايت مالي از فدراسيون تير و كمان تشكر كرد و گفت: فدراسيون تير و كمان، فدراسيوني نوپاست و با توجه به اينكه جز گرانترين ورزش هاي المپيك نير محسوب مي شود، خود را به سختي به اين مسير رسانده ايم.

صفايي تصريح كرد: 3000 كمان تقسيم شده تا به حال پايه ورزش همگاني ما را قوي كرده و توسعه تير و كمان ايران را در پيش داشته و اگر در آينده موفق به سرمايه گذاري در بخش كمان حرفه اي نيز شويم و بخش خصوصي را وارد كار تير و كمان كنيم، به بخشي از اهداف در دسترس خود دست خواهيم يافت.

صفايي اضافه كرد: نگاه فدراسيون تير و كمان نگاه برنده برنده است و در مقابل زحمات حاميان مالي خود خدماتي را نيز انجام مي دهيم، از جمله استفاده از آرم اسپانسر خود بر روي لباس تيم هاي ملي، تابلوهاي مسابقات پخش مستقيم و 50 هزار كماني كه سال آينده به مدارس اختصاص داده مي شود.

همچنين، مدير شركت اسپانسر جديد فدراسيون تير و كمان نيز در اين باره گفت: با توجه به اينكه تير و كمان يكي از اصلي ترين ورزش هاي اسلامي محسوب مي شود و خانم ها و آقايان به طور همزمان در اين ورزش به فعاليت مي پردازند، به سرمايه گذاري در اين زمينه علاقمند شديم.

وي افزود: مديران اين مجموعه علاقه زيادي به ورزش دارند كه حضور خوب تير و كمان در المپيك و ظرفيت هاي زياد موجود در اين بخش ها را به ارتباط متقابل علاقمند كرد و در صورت خوب پيش رفتن اين ارتباط نتايج آن را در المپيك 2012 لندن مشاهده خواهيم كرد./

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 18:10  توسط مهدی رحمانی  | 

واعظي در گفت و گو با فارس:مگر به ما چه داده بودند كه انتظار مدال داشتند؟

خبرگزاري فارس: نماينده تيروكمان ايران در المپيك گفت: ورزشكاران المپيكي به ميزان آنچه در اختيارشان قرار گرفته بود، نتيجه گرفتند.

 حجت ا.. واعظي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري فارس، عنوان كرد: برخورد رسانه ها پس از المپيك با ورزشكاران بسيار بد و توام با بي احترامي بود. موجي از انتقادات از سوي افرادي كه خود را صاحب نظر مي‌دانستند و تا پيش از المپيك حتي نمي‌دانستند كه رشته هايي مثل تيروكمان هم وجود دارد، ما را در برگفت. فراموش نكنيم ورزشكاران به نسبت امكاناتي كه در اختيارشان بود، به همان ميزان نيز نتيجه گرفتند.
وي افزود: شناخت جامعه به غير از چند رشته، از ساير ورزش‌هاي المپيكي بسيار كم است. تيروكمان بدمينتون، شنا و ...، براي اولين بار بود كه پاي در صحنه المپيك مي‌گذاشتند. مگر چه امكانات ويژه اي به اين رشته ها اختصاص پيدا كرده بود كه بايد مدال مي آوردند؟ نبايد به دليل عدم موفقيت رشته هايي كه به تنهايي در دوره هاي گذشته مدال آور بودند، ارزش حضور ساير رشته ها ناديده گرفته شود.
حجت ا.. واعظي درباره شرايط تمريناتش، اظهار داشت: يكي از مشكلات ما در المپيك اين بود كه همزمان با مسابقات، به جاي اينكه در اوج آمادگي باشيم، در شرايط افت به سر مي‌برديم. شرايط جوي نيز مزيد بر علت شد. بيشتر تيم ها حداقل يك ماه قبل از مسابقات در پكن اردو زده بودند تا خود را با شرايط وفق دهند.
وي ادامه داد: يك هفته قبل از آغاز المپيك راهي كره شديم و تنها كاري كه توانستيم در اين مدت انجام دهيم، اين بود كه تجهيزات خود را به روز كنيم؛ حتي زمان كافي براي تمرين با اين تجهيزات را نداشتيم. قرار بود حداقل يك ماه قبل از آغاز بازي‌ها راهي كره شويم؛ اما شوراي برون مرزي با توجه به سياست هاي خاص خود، اجازه اعزام تيم را نداد.
وي با ابراز رضايت از عملكرد مربيان كره‌اي، عنوان كرد: علم و توانمندي آنها در سطح بسيار بالايي است؛ اما عدم هماهنگي با برنامه هاي اعلام شده از سوي آنها براي برگزاري اردوها و شركت در مسابقات برون مرزي، عواملي است كه آنها را با مشكل مواجه مي‌كند.
واعظي گفت: يك كماندار تا زماني كه در ميادين مختلف بين المللي تمرين و مسابقه نداشته باشد، نمي‌تواند مشكلات تكنيكي و روحي خود را برطرف كند. همين هم موجب مي‌شود با انجام يك خطا، امتيازات خود را از دست بدهد. همان اتفاقي كه در المپيك بر سر ما آمد.
نماينده تيروكمان ايران در المپيك خاطر نشان ساخت: پس از كسب سهميه المپيك، فقط در يكي از وردكاپ‌ها شركت كردم. فرصت تمرين و اصلاح خطاهاي خود را در شرايط رقابت در ميادين بين المللي نداشتم. با اين حال، بر اين باورم بايد نتيجه بهتري از رده 60 به دست مي‌آوردم.

منبع:خبرگزاری فارس

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:56  توسط مهدی رحمانی  | 

دیوار چین و Hoyt

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:26  توسط مهدی رحمانی  | 

Hoyt Recurve Limbs

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:52  توسط مهدی رحمانی  | 

Ten Basic Steps in Archery

The following sequence of figures shows the basic steps of shot execution. Although it is depicted as a sequence of separate events, you should execute these steps in one single smooth motion. Also keep in mind that these are Basic steps, individual adjustments are possible, but these are usually given by the instructor / trainer.

Step:1 Stance

Put the tip of your toes against an imaginary straight line towards the centre of the target             Put your feet on both sides of the line. Put your feet about shoulder’s width apart. Try and relax

* Put the tip of your toes against an imaginary straight line towards the centre of the target.
* Put your feet on both sides of the line. Put your feet about shoulder’s width apart. Try and relax.
Step 2: Finger Placement

Place your fingers in such a way, that you hold the string with your index finger above the nock and your middle and ring finger under the nock            Hook the string between the first and second joint. Make sure that you maintain a deep hook

* Place your fingers in such a way, that you hold the string with your index finger above the nock and your middle and ring finger under the nock.
* Hook the string between the first and second joint. Make sure that you maintain a deep hook.

Step 3: Bow Hand Placement

The pressure of the bow should be distributed along the pressure line            The tips of your thumb and index finger may touch each other in a relaxed way

* The pressure of the bow should be distributed along the pressure line.
* The tips of your thumb and index finger may touch each other in a relaxed way.

Step 4: Extending the bow arm

Bring the bow arm to shoulder height            The elbow of the bow arm should be turned away from the string

* Bring the bow arm to shoulder height.
* The elbow of the bow arm should be turned away from the string.

Step 5: Drawing the Bow

Draw with your back muscles, moving the shoulder blades towards each other            Keep both shoulders as low as possibleDraw the string along the bowarm in a straight horizontal line to the anchor point
Draw the string along the bow arm

* Draw the string along the bowarm in a straight horizontal line to the anchor point.
* Draw with your back muscles, moving the shoulder blades towards each other.
* Stand straight up and relaxed.
* Keep both shoulders as low as possible.
Step 6: Anchoring

Anchoring

* The string should touch the middle of the chin.
* The index finger is placed under the chin.
* Keep your theeth together.
Step 7: Holding

Bow hand, draw hand and albow should form a straight line              Keep your back 
muscles under tension
* Keep your back muscles under tension.
* Bow hand, draw hand and albow should form a straight line.
* Keep both the shoulders as low as possible.
Step 8: Aiming

Sight on target* Aiming is done with the dominant eye. Shut the other eye.
* Keep the sight at the target.
* Keep the string a little left of the sight


Step 9: Release

Release* Keep pulling the shoulder blades towards each other, while relaxing the fingers of the draw hand
* A relaxed bow hand will automatically move backwards.
* Relax your bow hand. Let the bow drop.
Step 10: Follow Through

The draw hand should be relaxed and near or behind your ear* The draw hand should be relaxed and near or behind your ear.
* Keep aiming untill after the arrow hits the target.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:49  توسط مهدی رحمانی  | 

عکسهای متفاوت

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:34  توسط مهدی رحمانی  | 

تغيير شيوه انتخاب کمانداران تيم ملي

براساس تصميم جديد فدراسيون تيروکمان پيش از هر مسابقه برون مرزي براي انتخاب اعضاي تيم ملي با فراخوان به همه استان ها رکوردگيري برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران حاضر در محل برگزاري مسابقه انتخابي تيم ملي تيروکمان، مسابقه انتخابي تيم ملي تيروکمان براي انتخاب نفرات شرکت کننده در مسابقات جايزه بزرگ فيليپين، روز شنبه نهم شهريور در مجموعه ورزشي طرشت برگزار شد که طي آن 40 نفر از برترين کمانداران هيئت هاي استان ها به اردوي تيم ملي دعوت شدند تا برترين هاي اين افراد به مسابقات جايزه بزرگ در اواخر شهريور اعزام شوند.

خزاعي، رئيس کميته قهرماني فدراسيون تيروکمان در مورد مسابقات انتخابي تيم ملي به صورت فراخوان گفت: پس از اتمام مسابقات المپيک، صفايي، رئيس فدراسيون تصميم گرفت که طبل مسابقات المپيک را از همين حالا به صدا درآورد و به همين دليل طي فراخوان کلي به هيئت هاي شهرستان ها، برترين هاي هر استان را با معيارهاي کميته فني و حداقل رکورد ۶۵۰امتياز در کامپوند و 6۰0 امتياز در ريکرو به مسابقه انتخابي تيم ملي دعوت کرديم.

وي افزود: در اين مسابقه نفرات اول تا چهارم را انتخاب کرديم و نفرات چهارم تا دهم را نيز زير نظر مي گيريم و مربيان تيم ملي نفرات برتر هر رشته را انتخاب و در اختيار تيم ملي مي گذارند و از اين پس کليه هيئت ها بايد آمادگي انتخاب بهترين نفراتشان براي شرکت در رکوردگيري پيش از مسابقات برون مرزي داشته باشند.

رئيس کميته قهرماني فدراسيون تيروکمان تصريح کرد: ديگر در تيم ملي روش به اين صورت نيست که چون برخي افراد سال ها در تيم ملي حضور داشته اند به صورت کليشه اي در تيم ملي بمانند بلکه بازيکنان تيم ملي به روز و براساس آمادگي بيشتر انتخاب مي شوند به طوري که در حال حاضر نفر اول رشته ريکرو يک جوان 19 ساله از استان کرمانشاه است.

وي خاطرنشان کرد: بحث جريمه هيئت هايي که کمانداران معرفي شده شان حدنصاب لازم در رکوردگيري را به دست نياورند از طرف خود فدراسيون مطرح شده تا به نوعي روي هيئت ها فشار وارد شود تا کمانداران با بهترين رکورد را در اختيار بگيرند و افرادي که به حدنصاب لازم نمي رسند بيشترين تلاش خود را به کار گيرند.

منبع:کمانداران پارسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:27  توسط مهدی رحمانی  | 

ممنوعیت حضور كمانداران يزدي در مسابقات انتخابي تيم ملي

دبير هيئت تيروكمان :كماندارانمان حدنصاب لازم مسابقات را به دست نياورندند/ براي احترام به نظر هيئت يزد در انتخابي تيم ملي شركت نكردم
پس از جلوگيري از شركت كمانداران هيئت يزد در مسابقات انتخابي تيم ملي مسئولان اين هيئت از كم بودن ركورد كماندارانشان براي اين مسابقات خبر دادند.

زارع دبير هيئت تيروكمان استان يزد به خبرنگار باشگاه خبرنگاران در اين مورد گفت: فدراسيون در فراخوان هيئت ها بر شركت كمانداراني از هيئت ها با حداقل امتياز 600 درمسابقات انتخابي تيم ملي تاكيد داشتند و به همين دليل از شركت دو كماندار هيئت يزد در مسابقات انتخابي جلوگيري كرديم و تنها كاظم پور امتياز مناسب را به دست آورد.

وي افزود: از فرستادن تعداد بيشتر كماندار به مسابقات انتخابي تيم ملي خوشحالم مي شويم ولي امتياز بازيكنانمان در حد مناسبي نبود و البته تعيين حد نصاب براي ركورد ملي پوشان باعث انگيزه بيشتر كمانداران با سطح پايين براي رساندن خودشان به آن سطح مي شود.

وي ادامه داد: به هيچ وجه حاضر به ارفاق به كماندارانمان و بالا نشان دادن ركوردشان به فدراسيون نيستيم و تمام مشكلات ورزشي مانيز به خاطر چنين سهل انگاري هايي است و به هيچ وجه نبايد امتياز ورزشكاران را بالاتر از حد خود نشان دهيم.

زارع تصريح كرد: به دليل كوتاه بودن فرصت ارسال اسامي شركت كنندگان به فدراسيون اسامي تعدادي از كمانداران را اعلام كرديم ولي پس از ركوردگيري در هيئت به اين نتيجه رسيديم كه بايد تنها يك نفر از هيئت يزد در اين مسابقات شركت كند.

وي خاطر نشان كرد: در ليگ سال آينده حتماً تيمي از استان يزد شركت خواهد كرد كه با چند شركت نيز براي حمايت مالي تيم يزد صحبت كرده ايم و منتظر توافقات نهايي براي امضاي قرارداد هستيم.

وي گفت: شروع هر كاري مشكلاتي دارد و ليگ برتر تيروكمان نيز با وجود مشكلاتي خوب برگزار شد و مسئولان فدراسيون تلاش زيادي كردند كه با وجود مقام نياوردن در پايان رقابت ها از كار هيئت نيز رضايت داريم و با كار كردن بر روي ضعف هايمان سال آينده حتما بين چهار تيم اول ليگ خواهيم بود.

همچنين فهيمه عبدالوهابي عضو تيم تيروكمان هيئت يزد نيز در اين باره گفت: امتيازم براي شركت در مسابقات انتخابي بالا بود و توانايي شركت در ركوردگيري را داشتم ولي روز قبل از مسابقه از من خواستند كه در تست انتخابي تيم ملي شركت نكنم كه به خاطر احترام به مسئولان هيئت تيروكمان يزد در مسابقه شركت نكردم.

وي افزود: اختلافاتي با مربي ام در استان يزد به وجود آمد كه اميدوارم مسئولان هيئت تير و كمان يزد اين اختلافات را در مورد من ناديده بگيرد چرا كه من به هيچ وجه اهل حاشيه نيستم ومشكلي با هيئت تيروكمان يزد ندارم ضمن اينكه از انتخاب رئيس هيئت و مسئولان كميته هاي تيروكمان يزد  راضي ام و هيچ انتقادي به آنها ندارم

منبع :کمانداران پارسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:26  توسط مهدی رحمانی  | 

ماه مهمانی خدا بر شما مبارک باد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 18:55  توسط مهدی رحمانی  | 

تلاش برای برگزاری بهتر مسابقات پکن

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 17:53  توسط مهدی رحمانی  | 

بیشتر کمانداران المپیک پکن از تجهیزات w&wاستفاده می کردند

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:7  توسط مهدی رحمانی  | 

جلسه هفتم آموزش تیر اندازی با کمان توسط مجید ملا حسینی

۱-مروری برآموزش جلسه قبل

۲-مروری بر اشکالات کمانداران (از جمله شصت دستی که زه را کشیده و زیر چانه قرار دارد باید کاملا آزاد باشد)و...

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 0:35  توسط مهدی رحمانی  | 

قهرمانی فیلد جهان در انگلستان

Field World Championships
Llwynypia (GBR) - 1-6 September 2008

   

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:6  توسط مهدی رحمانی  | 

جشن شهریورگان زادروز داراب (کورش؟) و مرگ مانی

شهریور‌روز از شهریورماه یا چهارمین روز این ماه، برابر است با جشن شهریورگان که از آیین‌ها و مراسم وابسته به آن هیچگونه آگاهی در دست نیست. برگزار نشدن آیین‌های جشن شهریورگان توسط ایرانیان در زمانی طولانی، موجب شده است تا همه جزئیات آن به فراموشی سپرده شود و حتی در متون کهن نیز آگاهی‌های چندانی در باره آن فرا دست نیاید.

نام شهریور در متون اوستایی به گونه «خْـشَـتْـرَه ‌وَئیریَـه» آمده که به معنای تقریبی «شهر و شهریاری (شهرداری) آرمانی و شایسته» است. چنین می‌نماید که این اندیشه‌ و آرمان، خاستگاه نظریه‌های افلاطون و فارابی در زمینه «آرمان‌شهر» یا «مدینه فاضله» بوده باشد. نام شهریور چند بار به همین معنا در «گاتها»ی زرتشت نیز آمده است و بعدها در اوستای نو، او را به گونه‌ای تشخص‌یافته به پیکر یکی از امشاسپندان در می‌آورند.

بر اساس متون ایرانی، جشن شهریورگان یا چهارم شهریورماه، با زایش و مرگ دو نفر از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ ایران همزمان است: زایش داراب و مرگ مانی.

خلف تبریزی در «برهان قاطع» (جلد سوم، ص 1316) از این روز به عنوان زادروز داراب نام می‌برد. با توجه به پاره‌ای اشاره‌های تاریخی و شباهت‌های داستان داراب در شاهنامه فردوسی و دیگر تاریخ‌نامه‌های ایرانی با گزارش‌های مورخان یونانی و ایرانی در باره کورش بزرگ، می‌توان احتمال ضعیفی در باره اینهمانی داراب و کوروش را پیش کشید. ممکن است منتسب دانستن زادروز داراب یا کورش به روز شهریورگان که بر شهریاری آرمانی و شایسته دلالت دارد، یادمانی از خاطره پادشاهی کورش بزرگ در یاد مردمان و تاریخ‌نگاران بوده باشد.

اما از سوی دیگر متون مانوی (متن ce   و p   به زبان پارتی) از این روز به عنوان روز جان‌باختن مانی یاد کرده‌اند: «(مانی) با شادی بزرگ و با خدایان روشنی‌ها و با نوای چنگ و سرود شادی پرواز کرد . . . و جاودان بماند به نزد خداوند اهورامزدا . . . چهار روز گذشته از شهریورماه، شهریورروز، روز دوشنبه، ساعت یازده، در استان خوزستان و به شهر بیلاباد (گندی شاپور)، که او پرواز کرد . . . به سوی سرای فروغ» (وامقی، ایرج، نوشته‌های مانی و مانویان، 1378، ص 290 تا 293؛ M. Boyce, Acta Iranica, No. 9)

آنگونه که از متون مانوی برمی‌آید، روز مرگ مانی در نزد مانویان یکی از بزرگترین جشن‌ها دانسته می‌شده و ظاهراّ به هنگام مرگ مانی این روز برابر با جشن «بِـما/ بِـمو» نیز بوده است.

به این ترتیب، چهارم شهریورماه نه تنها هنگام جشن شهریورگان، بلکه همزمان با جشن زادروز داراب (کورش؟) و جشن درگذشت یا جانباختن مانی نیز است. همزمانی این دو رویداد اخیر از نگرگاهی دیگر نیز توجه برانگیز است: از سویی هنگام زایش پادشاهی بلندآوازه و کوششگر آرمان‌شهر ایرانی؛ و از سویی دیگر مرگ مانی درست در همین روز و دستاورد سلطه موبدان ساسانی بر ایران‌شهر و تباهی آرمان‌شهر ایرانی.

مانی، پیامبر بزرگ و پاکدل و صلح‌جوی ایرانی، همه عمر شصت و یکساله خود را صرف گسترش پیام دین مانوی کرد. او برخلاف بسیاری از ادیان که به رسمین نشناختن و رد کردن ادیان و باورهای دیگر را افتخاری برای خود می‌دانند، تمامی پیامبران و ادیان پیشین خود را به رسمیت شناخت و گرامی داشت. مانی پیامبر دینی به تمام معنا در پیوند با فرهنگ و هنر بود که خود و پیروانش بیش از همه ادیان دیگر از خود کتاب و آثار مکتوب و نگاره‌های بی‌همتا باقی گذاشتند. همچنین مانی پیام‌آور جهان‌شمول‌ترین دین جهان باستان بود که پیروانش به مدت قریب یک هزار سال در گستره‌ای از شمال اروپا تا شرق چین زندگی می‌کردند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین آیین‌های مانوی که در سراسر جهان امروز برجای مانده و بکار می‌رود و یادمان آن نیکومرد آشتی‌جوی ایرانی است، شیوه دست دادن مردمان با دست راست است.

مانی، سرنوشت تلخی داشت. سرنوشت تلخ و همیشگی مردان بزرگ تاریخ ایران، و قربانیان اتحاد شوم حکومتداران، اشراف و روحانیان. اتحاد قدرت و ثروت و نیرنگ.

داستان بسیار ساده بود. همانگونه که بعدتر با مزدک و دیگران هم اجرا شد. مانی را به جلسه مناظره با موبدان در حضور بهرام یکم دعوت می‌کنند و او را در یک دادگاه تفتیش عقاید به جرم «کفر» محکوم به مرگ می‌کنند. او در زندان نیز نه تنها از پیام دین و آرمان خود دست بر نمی‌دارد و توبه نمی‌کند؛ بلکه از هر فرصتی برای اندرز و شناساندن دین و اندیشه‌های خود برای جامعه بشری بهره می‌برد.

مانی به حکم موبدان پیرو صلح و آشتی و با تأیید بهرام‌شاه در شهریورروز از شهریورماه سال 276 میلادی و در روزی که لابد دیگر موبدان سرگرم آراستن مجلس جشن شهریورگان یا آیین آرمان‌شهر ایرانی بوده‌اند، پس از شکنجه‌های هولناک کشته می‌شود و پیکرش را برای مدتی طولانی بر دروازه گندیشاپور می‌آویزند. دروازه‌ای که تا سدها سال بعد به نام «دروازه مانی» خوانده می‌شده است.

موبد کرتیر، در کتیبه‌های نقش‌رستم و سر مشهد به بازگویی این رویداد می پردازد: «کیش اهریمن و دیوان از شهر رخت بر بست. یهودیان و بوداییان و برهمنان و مسیحیان و نزاریان و مانویان اندر شهر کشته شدند و بت‌های آنان (منظور خدایان آنان) نابود شد. دیوکده‌های آنان (منظور نیایشگاه‌ها) منهدم گشت و به جایگاه نیایش ایزدان بدل شد، شهر به شهر، جای به جای . . . من کافران و ملحدانی که به انجام فرایض دینی نپرداختند را کیفر دادم . . . من بسا آتشکده نشانیدم، بسیار کسان به دین روی آوردند و من دین مزدیسنا را اندر شهر نیکنام کردم».

رضا مرادی غیاث آبادی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 17:17  توسط مهدی رحمانی  | 

پس از پايان رکورد گيري ؛نفرات برتر به اردوي تيم ملي تيراندازي با کمان دعوت شدند

Imageنخستین رکوردگیری تیم های ریکرو و کامپوند دردو بخش زنان و مردان با شناسایی نفرات برتر در مجموعه ورزشی شهدای طرشت پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، این رکوردگیری به منظور انتخاب اعضای تیم ملی برای شرکت در سومین دوره مسابقات جایزه بزرگ آسیا (فیلیپین) انجام شد.

در پایان این رقابت ها که در مسافت 70متر انجام شد، در رشته ریکرو مردان نادر منوچهری مقدم از شهرکرد اول شد و مصطفی حبیبیان از اصفهان و مجید میررحیمی از تهران در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
در رشته کامپوند بانوان، اکرم شعبانی از تهران در جایگاه نخست ایستاد و انسیه سینایی و انسيه حاجی انزهایی از تهران دوم و سوم شدند.
هم چنین در کامپوند مردان، حمزه نکوئی از کرمان به جایگاه نخست دست یافت و ایمان شفیعی از کرمان و منصور کردی از اراک دوم و سوم شدند.
در ریکرو بانوان، فریده میرزایی از خراسان اول شد و ساره اسدی از تهران و زهرا نعمتی از کرمان به ترتیب مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
گفتنی است: در نخستین رکوردگیری 140کماندار در رشته های ریکرو و کامپوند زنان و مردان شرکت کرده بودند که 40کماندار به اردوی تیم ملی که از 15شهریورماه در مجموعه ورزشی شهدای طرشت برگزار می شود، دعوت خواهند شد که از این تعداد 16 کماندار به سومین دوره مسابقات جایزه بزرگ آسیا که آبانماه در فیلیپین برگزار می شود، اعزام خواهند شد.
 

منبع:سایت فدراسیون

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 16:47  توسط مهدی رحمانی  | 

نشست مطبوعاتی رییس فدراسیون تیراندازی با کمان برگزار شد

دومین نشست مطبوعاتي "كريم صفايي" رييس فدراسيون تيراندازی با كمان درسال جاری صبح امروز در محل دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها و در راستاي ارائه گزارشي از عملكرد تيروكمان در المپيك پكن برگزار شد.   

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، كريم صفايي در اين نشست گفت: وقتي طبل المپيك به صدا در مي‌آيد ما مردم را متوقع مي‌كنيم، اين فرهنگ حاكم بر جامعه نبايد وجود داشته باشد. هر چه مي كاريم بايد برداشت كنيم. نه دولتي‌ام و نه از دولت طرفداري مي‌كنم. قصد طرفداري از علي‌آبادي را نيز ندارم. ولي حمايت جمعي وظيفه‌ي همه‌ي ملت است.

رييس فدراسيون تيراندازي با كمان با بيان اين‌كه يك شبه نمي‌توان ره صد ساله را طي كرد، اظهار كرد: ورزش معادله است. با پنج سال سابقه كار، نبايد انتظار مدال المپيك را داشته باشيم، اگر بگويم مدال آور خواهيم بود تنها حرفي واهي زده‌ام براي مدال آور و فوق ستاره شدن زمان نياز است. كساني در المپيك مدال آور هستند كه فوق ستاره هستند نه ستاره.

وي با بيان اينكه پازل اعزام ايران درست چيده نشد، تصريح كرد: بزرگترين موضوعي كه در كاروان اعزامي ايران به المپيك به چشم نمي‌خورد، بحث عدم همدلي ميان مردم، ‌ستاد اعزام و جامعه ورزش بود.

كريم صفايي ادامه داد: بحث رواني در رشته‌ي تير وكمان بسيار موثر است و انرژي منفي مي‌توان نتيجه‌ي يك كمان‌دار را تغيير دهد، اگر در مسابقات پشت سر "آبتين" و واعظي «وجعلنا» خوانده‌ام، چرا روزنامه‌ها از اعتقاد من انتقاد كرده‌اند؟ آيا براي خواندن آيه قرآن بايد جوابگو باشم. بحث المپيك با كسي تعارف ندارد، همين امروز هم براي آغاز فعاليت براي المپيك 2012 لندن نيز دير است.

وي متذكر شد: چه كسي براي تلاش‌هاي شبانه‌روزي و سه ساله‌ي واعظي در اردوها از او تقدير كرد، همه گفتند چرا واعظي در المپيك شصتم شده است تا وقتي اين تفكر در كشور حاكم است‌، نتيجه نخواهيم گرفت. تفكر ما به جاي نتيجه‌گرايي بايد تلاش‌گرايي شود. او سه سال در كانكس زندگي كرد و از 8 صبح تا 11 شب به تمرينات خود پرداخت، از ورزشي كه نوپا است نبايد انتظار مدال طلا داشت. اين انتظارات به حق نيست. جايگاه تيروكمان‌ها طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده حتي فراتر از روندي است كه بايد طي مي‌شده است.

رييس فدراسيون تيروكمان با بيان اين‌كه چرا بايد مردم را آن‌قدر متوقع كنيم كه حتي يك نوجوان نتيجه‌ي كار ما را به سخره بگيرد، گفت: با رفتن به المپيك و از برخورد‌هاي مردم درس بزرگي گرفتم اين فشارها منطقي نيست. هيچ كس سرسفره‌ي آماده نبايد بنشيند و همه بايد تلاش كنند. من خادم مردم طلبكار نيستم، خادم مردم تلاشكار هستم. چرا صداي طبل آن‌قدر بلند است كه گوش منطق را كر كرده است.

صفايي خاطر نشان كرد: اگر اشتباهي مي‌كنيم با جرات به مردم بگويم كه كم كاري كرديم. هر فدراسيوني بايد پاسخ گوي سهم خود از نتايج به دست آمده در المپيك باشد. چرا فدراسيون‌هايي كه چهل سال فعاليت دارند و تاكنون به المپيك راه نيافتند مورد نقد قرار نمي‌گيرند. رفتن به المپيك براي ما موفقيت بزرگي است. گاهي كميت حضور در المپيك خود موفقيت محسوب مي‌شود.

وي با انتقاد از نحوه‌ي اعزام كاروان ايران به المپيك ياد آور شد: در مراسم افتتاحيه بازي‌هاي 2008 پكن، كاروان كانادا بسيار زياد بود يكي از اشتباهات اعزام كاروان ايران اين بود كه به دليل حداكثر 10 روز بيشتر ماندن در المپيك و هزينه‌هاي اضافي كاروان را مانند گوشت قرباني تكه تكه اعزام كرديم، اين از شكوه كاروان ايران كاست.

رييس فدراسيون تيراندازي با كمان با بيان اينكه 85 درصد از جمعيت كشور ما به فوتبال گرايش دارند، ‌تصريح كرد: ورزش ما دو رو دارد. روي معنوي و روي مادي. كه اولي براي كسب قهرماني و دومي براي درآمد زايي و پول سازي است. هم اكنون نيز براي المپيك 2012 لندن دير است. دولتمردان ما اسب‌هايشان را زين مي‌كنند تا به باشگاه استقلال و پرسپوليس بروند. كسي به المپيك فكر نمي‌كند. چند درصد از نمايندگان و دولت مردان به المپيك كمك كردند.

وي ادامه داد: متاسفانه شش ماه مانده به المپيك همه المپيكي مي شويم. مقام معظم رهبري خرج كردن براي ورزش جوانان را اسراف نمي داند، اگر يك هواپيما سقوط كند، ميليون‌ها دلار نابود مي‌شوند و بعد با يك دليل ساده همه چيز پايان مي‌پذيرد، ولي هزينه‌يي كه براي المپيك كرديم مدام گفته مي‌شود. بايد واقعه‌گرا باشيم و عمقي نگاه كنيم. مشكل ورزش در هزينه‌ها است، كار گلخانه‌يي درست نيست، آموزش و پرورش بايد بكارد تا ما برداشت كنيم.

رييس فدراسيون تيروكمان خاطر نشان كرد: من نمي‌گويم چه كساني در المپيك اشتباه كردند، اگر اشتباه كردم عذرخواهي ‌كنم و استعفا دهم. پاك كردن صورت مسئله راحت است.

وي درباره‌ي عملكرد ساعي در المپيك نيز اظهار كرد: ساعي به واسطه‌ي دعاي ملت و پشتوانه‌ي تجربه‌اش در المپيك طلا گرفت. با وجود فرصت كمي كه براي تمرين داشت موفق شد.

وي درباره‌ي برنامه‌هاي فدراسيون براي المپيك 2012 لندن يادآور شد: قصد داريم برنامه‌ي 10 ساله را در 8 سال اجرا كنيم. تصور مي‌كنم تا سال 2011 كه ميزبان مسابقات آسيايي هستيم به يك قطب آسيا و جهان تبديل شويم در راستاي المپيكي كردن ورزشكاران نيز تا ماه آينده از استاديوم تيروكمان بهره‌برداري خواهيم كرد.

صفايي در پايان درباره‌ي مشكلات تيروكمان گفت: روانشناس حرفه‌يي، تغذيه و حضور در 24 تا 28 مسابقه‌ي درون مرزي و برون مرزي و زدن 1200 تا 1500 تير در روز كه نياز به تلاشي چهار ساله دارد و بحث تجهيزات كمان‌داران از مشكلات فدراسيون تيراندازي با كمان در سطح قهرماني است كه در صورت رفع آنها جايگاه تك رقمي در جهان خواهيم داشت.

 منبع:سایت فدراسیون

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 11:10  توسط مهدی رحمانی  | 

قهرماننان المپیک تیر x10 هدیه گرفتند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 16:21  توسط مهدی رحمانی  | 

قهرمانی پیشکسوتان اروپا

    Sweden from 29 August to 7 September

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:34  توسط مهدی رحمانی  | 

رييس فدراسيون تير و كمان:صداي‌طبل گوش منطق را كر كرده‌است

جام جم آنلاين: نشست مطبوعاتي «كريم صفايي» رئيس فدراسيون تيرو كمان صبح امروز در محل دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها و در راستاي ارائه گزارشي از عملكرد تيروكمان در المپيك پكن برگزار شد.

به گزارش ايسنا ، كريم صفايي در اين نشست ، گفت: وقتي طبل المپيك به صدا در مي‌آيد ما مردم را متوقع
مي‌‌كنيم ، اين فرهنگ حاكم بر جامعه نبايد وجود داشته باشد. هر چه مي كاريم بايد برداشت كنيم. نه دولتي‌ام و نه از دولت طرفداري مي‌كنم. قصد طرفداري از علي‌آبادي را نيز ندارم ولي حمايت جمعي وظيفه همه‌ ملت است.

رييس فدراسيون تيراندازي با كمان با بيان اين‌كه يك شبه نمي‌توان ره صد ساله را طي كرد، اظهار كرد: ورزش معادله است. با پنج سال سابقه كار، نبايد انتظار مدال المپيك را داشته باشيم، اگر بگويم مدال آور خواهيم بود تنها حرفي واهي زده‌ام براي مدال آور و فوق ستاره شدن زمان نياز است. كساني در المپيك مدال آور هستند كه فوق ستاره هستند نه ستاره.

وي با بيان اينكه پازل اعزام ايران درست چيده نشد، تصريح كرد: بزرگترين موضوعي كه در كاروان اعزامي ايران به المپيك به چشم نمي‌خورد، بحث عدم همدلي ميان مردم، ‌ستاد اعزام و جامعه ورزش بود.

كريم صفايي افزود: بحث رواني در رشته تير وكمان بسيار موثر است و انرژي منفي مي‌توان نتيجه‌ يك كمان‌دار را تغيير دهد، اگر در مسابقات پشت سر «آبتين» و واعظي «وجعلنا» خوانده‌ام، چرا روزنامه‌ها از اعتقاد من انتقاد كرده‌اند؟ آيا براي خواندن آيه قرآن بايد جوابگو باشم. بحث المپيك با كسي تعارف ندارد ، همين امروز هم براي آغاز فعاليت براي المپيك 2012 لندن نيز دير است.

وي متذكر شد: چه كسي براي تلاش‌هاي شبانه‌ روزي و سه ساله‌ واعظي در اردوها از او تقدير كرد، همه گفتند چرا واعظي در المپيك شصتم شده است تا وقتي اين تفكر در كشور حاكم است‌، نتيجه نخواهيم گرفت. تفكر ما به جاي نتيجه‌گرايي بايد تلاش‌گرايي شود. او سه سال در كانكس زندگي كرد و از 8 صبح تا 11 شب به تمرينات خود پرداخت، از ورزشي كه نوپا است نبايد انتظار مدال طلا داشت. اين انتظارات به حق نيست. جايگاه تيروكمان‌ها طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده حتي فراتر از روندي است كه بايد طي مي‌شده است.

رييس فدراسيون تيروكمان با بيان اين‌كه چرا بايد مردم را آن‌قدر متوقع كنيم كه حتي يك نوجوان نتيجه كار ما را به سخره بگيرد، گفت: با رفتن به المپيك و از برخورد‌هاي مردم درس بزرگي گرفتم اين فشارها منطقي نيست. هيچ كس سرسفره آماده نبايد بنشيند و همه بايد تلاش كنند. من خادم مردم طلبكار نيستم، خادم مردم تلاشكار هستم. چرا صداي طبل آن‌قدر بلند است كه گوش منطق را كر كرده است.

صفايي خاطر نشان كرد: اگر اشتباهي مي‌كنيم با جرات به مردم بگويم كه كم كاري كرديم. هر فدراسيوني بايد پاسخ گوي سهم خود از نتايج به دست آمده در المپيك باشد. چرا فدراسيون‌هايي كه چهل سال فعاليت دارند و تاكنون به المپيك راه نيافتند مورد نقد قرار نمي‌گيرند. رفتن به المپيك براي ما موفقيت بزرگي است. گاهي كميت حضور در المپيك خود موفقيت محسوب مي‌شود.

وي با انتقاد از نحوه‌ اعزام كاروان ايران به المپيك ياد آور شد: در مراسم افتتاحيه بازي‌هاي 2008 پكن، كاروان كانادا بسيار زياد بود يكي از اشتباهات اعزام كاروان ايران اين بود كه به دليل حداكثر 10 روز بيشتر ماندن در المپيك و هزينه‌هاي اضافي كاروان را مانند گوشت قرباني تكه تكه اعزام كرديم، اين از شكوه كاروان ايران كاست.

رييس فدراسيون تيراندازي با كمان با بيان اينكه 85 درصد از جمعيت كشور ما به فوتبال گرايش دارند، ‌تصريح كرد: ورزش ما دو رو دارد. روي معنوي و روي مادي. كه اولي براي كسب قهرماني و دومي براي درآمد زايي و پول سازي است. هم اكنون نيز براي المپيك 2012 لندن دير است. دولتمردان ما اسب‌هايشان را زين مي‌كنند تا به باشگاه استقلال و پرسپوليس بروند. كسي به المپيك فكر نمي‌كند. چند درصد از نمايندگان و دولت مردان به المپيك كمك كردند.

وي گفت: متاسفانه شش ماه مانده به المپيك همه المپيكي مي شويم. مقام معظم رهبري خرج كردن براي ورزش جوانان را اسراف نمي داند، اگر يك هواپيما سقوط كند، ميليون‌ها دلار نابود مي‌شوند و بعد با يك دليل ساده همه چيز پايان مي‌پذيرد ولي هزينه اي كه براي المپيك كرديم مدام گفته مي‌شود. بايد واقعه‌گرا باشيم و عمقي نگاه كنيم. مشكل ورزش در هزينه‌ها است، كار گلخانه اي درست نيست، آموزش و پرورش بايد بكارد تا ما برداشت كنيم.

رييس فدراسيون تيروكمان خاطر نشان كرد: من نمي‌گويم چه كساني در المپيك اشتباه كردند، اگر اشتباه كردم عذرخواهي ‌كنم و استعفا دهم. پاك كردن صورت مسئله راحت است.

وي درباره‌ عملكرد ساعي در المپيك نيز اظهار كرد: ساعي به واسطه‌ دعاي ملت و پشتوانه تجربه‌اش در المپيك طلا گرفت. با وجود فرصت كمي كه براي تمرين داشت ، موفق شد.

وي درباره‌ برنامه‌هاي فدراسيون براي المپيك 2012 لندن يادآور شد: قصد داريم برنامه‌ 10 ساله را در 8 سال اجرا كنيم. تصور مي‌كنم تا سال 2011 كه ميزبان مسابقات آسيايي هستيم به يك قطب آسيا و جهان تبديل شويم در راستاي المپيكي كردن ورزشكاران نيز تا ماه آينده از استاديوم تيروكمان بهره‌برداري خواهيم كرد.

صفايي در پايان درباره‌ مشكلات تيروكمان گفت: روانشناس حرفه اي ، تغذيه و حضور در 24 تا 28 مسابقه درون مرزي و برون مرزي و زدن 1200 تا 1500 تير در روز كه نياز به تلاشي چهار ساله دارد و بحث تجهيزات كمان‌داران از مشكلات فدراسيون تيراندازي با كمان در سطح قهرماني است كه در صورت رفع آنها جايگاه تك رقمي در جهان خواهيم داشت. 

منبع: جام جم آنلاين

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 17:24  توسط مهدی رحمانی  | 

برای شرکت در جایزه بزرگ آسیا

مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان برگزار می شود

مسابقات انتخابی تیم ملی تیروکمان کشورمان در مواد ریکرو و کامپوند زنان و مردان برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ آسیا نهم شهریور ماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش "خبرنگار مهر" مسابقات انتخابی اعضای تیم‌های ملی ریکرو و کامپوند در دو بخش زنان و مردان به منظور شرکت در مسابقات جایزه بزرگ آسیا در فیلیپین شنبه (9 شهریور) در مجموعه ورزشی شهدای طرشت برگزار می‌شود.

این رقابتها ساعت 8 صبح روز شنبه در زمین چمن مجموعه ورزشی شهدای طرشت در دو بخش زنان و مردان برگزار و تا ساعت 17 بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

این مسابقات که در راستای انتخاب اعضای تیم ملی کامپوند و ریکرو انجام خواهد شد، کمانداران ریکرو حداقل با کسب 600 امتیاز در مسافت 70 متر و کمانداران کامپوند حداقل با کسب 650 امتیاز در مسافت 70 متر می توانند در این مسابقات شرکت کنند.

هم چنین چنانچه ورزشکاری از سوی هیئت معرفی شده حدنصاب لازم را کسب ننماید، مبلغ ده هزارتومان بابت ورودی مسابقات از حساب هیئت کسر خواهد شد.

گفتنی است: نفرات انتخاب شده در تیم های ملی به کمیته قهرمانی فدراسیون معرفی خواهند شد.

منبع:خبرگزاری مهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 12:48  توسط مهدی رحمانی  | 

جایگاه کودکان در تیراندازی با کمان ایران کجاست؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:36  توسط مهدی رحمانی  | 

سلام آقا مهیار

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 10:32  توسط مهدی رحمانی  | 

مسابقه انتخابی

یک دوره مسابقه انتخابی تیم ملی روز شنبه در ورزشگاه طرشت برار می گردد.

لازم به توضیح می باشد که از هئیت های تیروکمان هر استان یک نماینده خواهند داشت.

منبع:كمانداران پارسي

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:53  توسط مهدی رحمانی  | 

صفايي : از 10 روز ديگر تمرينات ملي پوشان تير و کمان آغاز مي شود

رييس فدراسيون تيراندازي با کمان با اشاره به اينکه کسب مدال از بازي هاي المپيک نياز به برنامه بلند دارد، گفت :‌ از 15 شهريور ماه امسال تمرينات تيم ملي تيرو کمان آغاز مي شود و در المپيک 2012 لندن اميد کسب مدال داريم.

"کريم صفايي" روز سه شنبه در نشستي با خبرنگاران رسانه هاي جمعي گفت: فدراسيون در برنامه چهارساله خود کسب يک تا دو سهميه و حضور در المپيک را طراحي کرده بود که به اين مهم دست يافتيم و با يک برنامه ريزي خوب و به موقع تلاش مي کنيم در المپيک 2012 مدال کسب کنيم.
وي ادامه داد: کره جنوبي در سالهاي 1986 تا 1996 با يک برنامه ريزي 10 ساله توانست به عنوان بزرگترين قطب تيراندازي با کمان در رشته ريکرو مطرح شود و فدراسيون با همکاري و حمايت مسوولان ورزش کشور و سعي ورزشکارانش تلاش مي کند تا طي هشت سال اين راه را پيموده و به کشور توانمندي در اين رشته مبدل شود.
صفايي ادامه داد:‌ هيچ کس نمي تواند ره صد ساله را يک شبه طي کند و اين درست نيست که در آستانه المپيک به فکر کسب مدال در آن باشيم و اين موضوع را با بوق و کرنا جار بزنيم تا انتظارات افکار عمومي بالا برود.
به گفته وي، بايد ابتدا زمينه لازم براي توسعه هر رشته ورزشي فراهم شود و پس از کشف استعدادها با برنامه هايي بلند مدت به فکر کسب مدال المپيک باشيم.
صفايي با اشاره به اينکه بايد با رفع کاستي ها گامهاي بلندي به سوي موفقيت برداريم گفت: به منظور حضور موفق در المپيک هاي آينده بايد يک روانشناس به طور کامل در اختيار تيم قرار گيرد و حضور يک متخصص تغذيه و ارايه يک برنامه مناسب براي تغذيه ورزشکاران ضروري است .
وي افزود:‌طي سه سال گذشته ورزشکاران ملي پوش ما هر سال حداکثر در 16 مسابقه داخلي و برون مرزي شرکت مي کردند که با توجه به استاندارد بايد در 24 تا 28 مسابقه داخلي و خارجي شرکت کنند که بزودي اين شرايط را براي آنان فراهم خواهيم کرد.
اين مسوول ادامه داد: کمانداران بايد روزانه بين يکهزار و 200 تا يکهزار و 500 تير پرتاب کنند که متاسفانه ملي پوشان ايراني بين 600 تا 800 تير پرتاب مي کردند که اين تعداد نيز بايد ارتقا يابد تا دست کم بتوانند تا زمان المپيک لندن يکهزار و 200 تير را بزنند.
وي آخرين مشکل تيراندازي را ناکافي بودن تجهيزات و امکانات تيراندازي با کمان عنوان کردو گفت: تيردان هاي کمانداران ايراني نهايتا ظرفيت 12 تا 16 تير دارد و اين در حالي است که در ساير کشورهاي اين تعداد 48 و حتي گاهي به 60 تير نيز ارتقا مي يابد.
وي ناکافي بودن تعداد تيرهاي تيردان را موجب، حرکت بيش از اندازه ورزشکار دانست که همين امر وقت گير بوده و ورزشکار را با خستگي مضاعفي مواجه مي کند.
صفايي در مورد مربي تيم ملي نيز گفت : مربي کره اي تيم به دليل مشکلي که براي ورود به دهکده المپيک پيدا کرد، تيم را ترک کرد و به کره رفت، اما با رايزني هاي فدراسيون قرار شد، هر دو مربي کره اي به زودي به تهران برگردند و تمرينات تيم ملي آغاز شود.
وي همچنين از راه اندازي يک مجموعه ورزشي و استاديوم تيراندازي با کمان با اسم کمانداران حاضر در المپيک خبر داد.

منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:52  توسط مهدی رحمانی  | 

مطالب قدیمی‌تر